تازه پیداش کردم .
اما خدایی رنگش خیلی قشنگه.....نه.......


فوجی کنارش واستاده......


  
دوشنبه 29 تیر 1394 | 01:50 ب.ظ | کامـنـت()