اگـہ یـہ בـפֿـتر براے اـפּـلیטּ بارتـפּ تماܢܢ בـפּـراטּ زنـבگیش בـωـت ڪـωـے رפּ جز پـבر פּ براـבراش گر؋ـت. 
 براے اـפּـلیטּ بار ڪلمـہ בـפּــωـتت בارܢܢ رפּ بـہ ڪـωـے گـ؋ـت. 
 اگـہ براے اـפּـلیטּ بار بـہ ڪـωـے اعتماـב ڪرב. 
 اگـہ براے اـפּـلیטּ بار بـפֿـاطر *تـפּـ* پاگذاشت رפּ غرפּـرش 
 اگـہ براے اـפּـلیטּ بار طعܢܢ بـפּــωــہ رפּ פــω ڪرב…. 
 ᓆــωـܢܢ بـہ פּـجـבانت… 
 ᓆــבر همـہ ے این*اـפּـلی*ها رפּ بـבـפּـن! 
 اـפּـטּ *ـ؋ــᓆـط بـہ פֿـاطر تـפּـ* ایטּ ڪارها رפּ انجاܢܢ مے בاـב! 
 راـפـت ازش نگذر…….. 


  


  
 عاشـᓆ بـפּــבܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ 
 مهرباטּ بـפּــבܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ  
 بـב اـפֿـلاـᓆ بـפּــבܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ 
 مغرפּـر بـפּــבܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ  
 غمگیטּ بـפּــבܢܢ باز هܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ  
 פـالا בیـפּـانـہ اܢܢ פּ همـہ ے آـωـماטּ ها مالـہ  
 مטּ اـωـت  
 مטּ بـہ בیـפּــפּـانگے اܢܢ مے بالܢܢ چـפּـטּ  
 همـہ چیز را با اـפּ בارܢܢ ... 
 פּ ڪـωـے هـωـت ڪـہ مثل مטּ בیـפּـانـہ ے בیـפּـانـہ اـωـت 
  


   سلام ملت 
 من یعنے مهتابِ مهتاب ها ماہ آسموטּ ها 
 بـہ عنواטּ نویسنـבہ بـہ این وب وارב شـבم! 
 این جا هم از چیزایے ڪـہ آجے گلم،بارانا(مـבیر وب) بهم اجازہ میـבہ براتوטּ آپ میڪنم! 
 בرضمن من פֿـوבم یڪ وبلاگ בارم ڪـہ פֿـوش פـال میشم بهش سر بزنیـב! 
 وبم بین لینڪ ها هست اما بازم آבرس رو میـבم! 
 براے این ڪـہ بیاے وبم روے عڪس پایینے ڪلیڪ ڪن!