سلامتی ما دخترا...
چهارشنبه 30 فروردین 1396 | 08:29 ب.ظ   

سلامتی ما دخترا...

که اگه نباشیم ...

تموم عروسکای دنیا بی مادر میشن!

رنگای صورتی توی مغازه ها خاک میخورن!

لواشک فروشیا ورشکست میشن!

خونه سوت و کور میمونه وکسی نیست جنگولک بازی در بیاره!

دیگه کسی نیست مامانا بهش غر بزنن!

پسرا دقققققق میکنن!

سوسکا افسردگی میگیرن چون کسی نیست ازشون بترسه!

توی یخچال ها جای سالاد خالی بود!

ظرف های شیشه ای و چینی چندین سال کار میداد و نمیشکست


   
*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* | Comment()   
دختر یعنی...
دوشنبه 28 فروردین 1396 | 08:30 ب.ظ   

 دختر ♥ یعنی دوتا دست کوچولو که تو دستای عشقش گم میشن . . .

♥ دختر ♥ یعنی یه عالمه احساس. . .

دختر ♥ یعنی وقتی سردش شد بپره بغل عشقش تا گرمش شه . . .

دختر ♥ یعنی ظرافت تو رفتارش باشه , نه اینکه ادا پسرا رو درآره . . .

دختر ♥ یعنی لبخند دلنشین خدا . . .

 دختر ♥ یعنی گرمی بخش خونه . . .

 دختر ♥ یعنی دنیای رنگی رنگی . . .

♥ دختر ♥ یعنی دنیاش بغل عشقشه . . .

♥ دختر ♥ یعنی بابایی . . . .

♥ دختر ♥ یعنی هیچوقت فراموش نمیکنه تاریخ تولد! رو . . .

 دختر ♥ یعنی کلید قلبتو ندی دست هر کی . . .

♥ دختر ♥ یعنی کد بانو گری . . . .

♥ دختر ♥ یعنی خوشحال شدن با یه شاخه گل . . . .

 دختر ♥ یعنی عشق پاستیل . . . . .

♥ دختر ♥ یعنی جوری باشی که یکی بتونه بهت تکیه کنه و بدونه باهاشی


   
*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* | Comment()   
#گر_صبر_کنیـ_ز_قورهـ_ترشیـ_سازیـ....
یکشنبه 27 فروردین 1396 | 04:39 ب.ظ   Related imageهلو برشما دوستان و فرندانـ....

از سه شنبهـ نبودمـ....

وایـ؟

بیکاز مسافرت بودمـ....

جاتون خالی رفته بودیم قشمـ و اون ورا...♥

وری وری خوش گذشـ....

دربارهـ چالشـ هنوز خیلیا بهمـ گفتنـ میخوانـ بشرکتمـ...:)

پس باس بصبرم تا اونام جواباشونو بدنـعـ

یعنی باس باهم بصریمـ

ضرب المثله چی چی بود؟

ها ..این بود...

گر صبر کنی ز قوره ترشی سازی....


(made in barana)


بعلهـ...من خودم سازندمـ

چی چی فک کردینـ؟؟

پسـ بایـ فرندانـ

فدآ مدآ

 

 


   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
مرا دختر خانوم مینامند...
شنبه 26 فروردین 1396 | 08:28 ب.ظ   

مرا دختر خانـــــــوم می نامند...

مضمونی که جذابـــیتش نفـــس گیــراست...

دنیــــای دختــرانـــه من ..

نه با شمــــع...نه با عروســـک معنـــا پیدا نمیکنـــد...

و نه با اشک و افســـــــــــــــــون...

امــــــــا;تمــــــام اینها را در برمیگیرد...

 مــــــــــــــــــــــــن ...

نـــه ضعیفم..نه ناتـــــــــوان...

چــرا که خداونـــد مرا بدون خشونـــت و زور و بازو میـــپسندد...

اشــــک ریختن ضعـــف من نیــــسـتـ...

قـــدرت روح مـــــن اســتــــ


   
*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* | Comment()   
من یک دخترم...
جمعه 25 فروردین 1396 | 08:27 ب.ظ   
مـــن یــک دختــــرم...

خــالقم به نــــامم ســــوره هایی نازل  کـــــــرد...

متــــــــرو برایم جایـــــگاه ویـــژه ساخــــتـــ...

مــن دختــــــرم...

با تمـــام مـــردانگی هایتـــ نمیتوانـــی بفهمــی صــــورتی برایــم یــک دنیــاستـــ...

نمــی توانی بفهمـــمی عشـــق به لاک قرمـــز را ...

گریـــــه کردن بدون خجالـتــ...

نمــــــاز با چادر سفیـــــــد را...

درکـــ کردنش در تــــــوانتــ نیستــــ...

مــــن دختـــــرم...

چــرکــ نویس هیـــــــچ احســـــــاسی نمی شـــــوم

   
*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* | Comment()   
#اسلامـ _ علیکمـ.....
دوشنبه 21 فروردین 1396 | 02:12 ب.ظ   

Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎

هایـ گایز....
#شرکتـ در چالشـ یادتونـ ـنرهـ....
#قلهـ اورستو که نمیخواینـ فتحـ کنینـ....
#کنکورمـ کهـ نیـ....
#عاقا فقطـ باسـ بحدسینـ....
#اپلو کهـ هواـعـ نمیکنینـ....
#به احتمالـ ۹۰ درصد نیسمـ تا شنبهـ و یا یکـشنبهـ...
تو اینـ مدتـ جوابایـ چالشو برامـ سند کنینـ....
#خواستینـ خصوصیـ..اگرمـ نهـ که همینجوریـ سند کنینـ....
#پسـ فرند....
#بشرکتینـ....نشرکتینـ مدیونینـ....
****هر کیـ پستو خوندهـ باسـ بشرکتهـ....****
...*-*...
@-نُچـ شوخیدُمـ....
#پسـ بایـ فرندامـ تا یکشنبهـ....
#عاخشختونمـ....
#شاد باشینـ.....
#تا درودی دیگر بدرود....   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#چالشـ....
یکشنبه 20 فروردین 1396 | 03:58 ب.ظ   

ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字هلوـعـ.....
ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字

ハート動く*゜ のデコメ絵文字یهـ چالش داریمـ......ハート動く*゜ のデコメ絵文字

ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字حتما بشرکتینـ......ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字
ハート顔あり*゜ のデコメ絵文字ハート顔あり*゜ のデコメ絵文字اینم از جوایزمونـ:ハート顔あり*゜ のデコメ絵文字ハート顔あり*゜ のデコメ絵文字


ハート動く*゜ のデコメ絵文字اولینـ نفر:ハート動く*゜ のデコメ絵文字
500کامنتـ وبشـ
+گالریـ عکسـ 40تاییـ(با هرموضوعیـ کهـ بخواد)
+ساختـ کد موسـ  (عکسـ لطفـ میکنهـ)


ハート動く*゜ のデコメ絵文字دومینـ نفر:ハート動く*゜ のデコメ絵文字
400کامنتـ وبشـ
+گالریـ عکسـ 30تاییـ(با هرموضوعیـ کهـ بخواد)
+ساختـ کد موسـ  (عکسـ لطفـ میکنهـ)


ハート動く*゜ のデコメ絵文字سومینـ نفر:ハート動く*゜ のデコメ絵文字
300کامنتـ وبشـ
+گالریـ عکسـ 20تاییـ (با هرموضوعیـ کهـ بخواد)
+ساختـ کد موسـ  (عکسـ لطفـ میکنهـ)


ハート動く*゜ のデコメ絵文字چهارمـ الا اخر:ハート動く*゜ のデコメ絵文字
50کامنتـ وبشونـ
+ساختـ کد موسـ  (عکسـ لطفـ میکنهـ)


ハート線*゜ のデコメ絵文字ハート線*゜ のデコメ絵文字توجهـ خانوما ابجیامـ:ハート線*゜ のデコメ絵文字ハート線*゜ のデコメ絵文字
_نفراتـ اولـ تا سومـ بهـ ترتیبـ

داشتنـ غلتـ یا نداشتنـ انتخابـ میشنـ....


+البته اینـ مسابقهـ هستـ تا زمانیکهـ
شاید شنبهـ هفته ایندهـ یا یکشنبهـ....


+اونیمـ کهـ برندهـ شدهـ حتما حقش بودعـ....


_کپیـ ازاد....بزارین وباتونـ..بیکاز عکس ساخت خودمهـ

+و شرکتیدنـ یادتونـ نرـعـ....

پ.ن:

جاستـ فرند....
اگهـ میخواینـ نظراتو خصوصیـ سند کنینـ
اگرمـ نهـ کهـ هیچیـ.....
گفتم بیامـ خبر بدمـ منـ تا شنبهـ یا یکشنبهـ
نمیامـ...
یهـ مشکلی برامـ پیش اومدهـ....
به همینـ دلیلـ نمیامـ....
وقتی کامـ بکـ شدمـ تویـ یهـ پستـ
 جوابایـ همهـ رو میذارمـ و برندهـ هارو اعلامـ میکنمـ...
در ضمنـ برای هر جوابـ 
منـ چن تا در نظر گرفتمـ
البتهـ اینـ چالشـ حدسیهـ
پسـ حدسـ بزنید
اشتباهـ همـ بکنینـ اشکلـ ندالهـ.....
پسـ بشرکتینـ.....
درضمنـ همهـ جوابا
مثـ رنگـ و ارزو و اینا
با یهـ نگا بهـ وب ضایعسـ
با همـ مشورتمـ بکنید اشکلـ ندارهـ
بعضیـ چیزاییـ کهـ دوسـ دارینو میتونینـ
تو همین پستـ با هم شِر کنینـ.....


ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字فینیشـ عشقیاـعـ....ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字


ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字همینجا بنظریدハート記号付き*゜ のデコメ絵文字ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字بایـ تا هایـハート記号付き*゜ のデコメ絵文字ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字
ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字


   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
دخترونه زندگی کن!
جمعه 18 فروردین 1396 | 07:20 ب.ظ   

دختــ ــر باش

دخترونه نــ ـاز کن

دخترونه فکــ ــر کن

دخترونه احســ ــاس کن

دخترونه استدلــ ــال کن

دخترونه زندگــ ــی کن

اما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادن

عاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنی

یک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی


   
*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* | Comment()   
#آخـ.......
چهارشنبه 16 فروردین 1396 | 09:24 ب.ظ   
#_اییـ خداااااااااااا......
دارم میمیرمـ.....
تازه الان از دندونـ پزشکی برگشتمـ....
دندونمو عصب کشی کرد....
اینقدهـ درد میکنهـ.....
تازه دکترهـ میگفتـ ژلوفنـ بخور....
ولی بهشـ حصاصیت دارمـ....
مجبورمـ ، استامینوفنـ بخورمـ...
تادوروزم درد دارهـ....
بِرَسمهـ عرض مینمود برو بمیر....
ولیـ حالمـ خیلی بدهـ.....
بدجورمـ درد میکنهـ....بهـ حد مرگـ.....
راستشـ دیگهـ شاید نیامـ...
اگرمـ بیامـ ریـ اِ لیـ کوتاهـ....
فعلا دوسیتانـ.....

   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#هِعیـ _خدا.....
چهارشنبه 16 فروردین 1396 | 03:07 ب.ظ   


Related image

سلامـ سلامـ.....

بچهـ ها شاید چنـ هفتهـ ایـ نتونمـ بیامـ....

اخهـ درسا همشـ تو همهـ و یهـ سریـ مشکلاتـ
کهـ بهـ خاطرشونـ نمیتونمـ انـ شمـ و بیامـ...

البتهـ نزدیکـ امتحاناسـ....خودممـ بخوامـ نمیذارنـ 
زیاد بیامـ....

پسـ عفو بنمایید عزیزانـ....

تلـ هستمـ..ایـ دیمو خواستینـ بگید بهتونـ بدمـ....
دونتـ هَو اِ پرابلِمـ..♥

ولے سعیـ میڪنمـ سر بزنمـ.....
امروزمـ نوبتـ دندونـ پزشکیـ دارمـ....به قولـ خودمـ میخوامـ برمـ
شهید شمـ.....والا..خخخخ

ولیـ جدا از شوخیـ بگذریمــ خدا نسیبـ هیچکسـ نکنهـ کهـ بهـ خاطر
دندونـ درد یهـ شبـ تا صبحـ خواب به چشمشـ نیاد+۲۴ساعتـ دیگشـ

در ضمنـ بهـ وباییـ کهـ باید سر بزنمـ میزنمـ...
فقطـ باید وقت کنمـ....
ولی دربستـ تا ۱شنبهـ هفتهـ ایندهـ رو هوامـ....

خو منـ بلمـ دندونـ پزشکیـ.....

بایـ تا هایـ فرندامـ....
   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   

 ÕÝÍå åÜÜÇ: 1 2