دنیای دخترونه ما

#آخـ.......
چهارشنبه 16 فروردین 1396 | 10:24 ق.ظ
#_اییـ خداااااااااااا......
دارم میمیرمـ.....
تازه الان از دندونـ پزشکی برگشتمـ....
دندونمو عصب کشی کرد....
اینقدهـ درد میکنهـ.....
تازه دکترهـ میگفتـ ژلوفنـ بخور....
ولی بهشـ حصاصیت دارمـ....
مجبورمـ ، استامینوفنـ بخورمـ...
تادوروزم درد دارهـ....
بِرَسمهـ عرض مینمود برو بمیر....
ولیـ حالمـ خیلی بدهـ.....
بدجورمـ درد میکنهـ....بهـ حد مرگـ.....
راستشـ دیگهـ شاید نیامـ...
اگرمـ بیامـ ریـ اِ لیـ کوتاهـ....
فعلا دوسیتانـ.....

   


#هِعیـ _خدا.....
چهارشنبه 16 فروردین 1396 | 04:07 ق.ظ


Related image

سلامـ سلامـ.....

بچهـ ها شاید چنـ هفتهـ ایـ نتونمـ بیامـ....

اخهـ درسا همشـ تو همهـ و یهـ سریـ مشکلاتـ
کهـ بهـ خاطرشونـ نمیتونمـ انـ شمـ و بیامـ...

البتهـ نزدیکـ امتحاناسـ....خودممـ بخوامـ نمیذارنـ 
زیاد بیامـ....

پسـ عفو بنمایید عزیزانـ....

تلـ هستمـ..ایـ دیمو خواستینـ بگید بهتونـ بدمـ....
دونتـ هَو اِ پرابلِمـ..♥

ولے سعیـ میڪنمـ سر بزنمـ.....
امروزمـ نوبتـ دندونـ پزشکیـ دارمـ....به قولـ خودمـ میخوامـ برمـ
شهید شمـ.....والا..خخخخ

ولیـ جدا از شوخیـ بگذریمــ خدا نسیبـ هیچکسـ نکنهـ کهـ بهـ خاطر
دندونـ درد یهـ شبـ تا صبحـ خواب به چشمشـ نیاد+۲۴ساعتـ دیگشـ

در ضمنـ بهـ وباییـ کهـ باید سر بزنمـ میزنمـ...
فقطـ باید وقت کنمـ....
ولی دربستـ تا ۱شنبهـ هفتهـ ایندهـ رو هوامـ....

خو منـ بلمـ دندونـ پزشکیـ.....

بایـ تا هایـ فرندامـ....
   


#عشقمـ _ میدونستے _ بهمـ _ بدهڪارے؟
جمعه 11 فروردین 1396 | 03:32 ق.ظتو.......

بهـ دلمـ
بهـ ثانیهـ هامـ
بهـ تمامـ لحظهـ هامـ
بهـ تمامـ اشکهامـ
بهـ تمامـ لحظاتـ تنهاییمـ
بهـ اندازهـ یـ تمومـ بغضامـ
بهـ تمامـ بیـ انگیزگیـ هامـ و دلتنگیامـ
یڪـ بودنـ بدهکارے...
.•°♥لحظهـ هایمـ تو را طلبـ دارند و بسـ...!♥°•.
.•°♥منـ یڪ "تـ ـو" بهـ تمامـ دقایقمـ بدهکارمـ...!♥°•.

   


#یِـ ـعـ _خاطر
جمعه 11 فروردین 1396 | 03:18 ق.ظهَر ادمیـ ـعـ کِـ ـعـ میرِ ـعـ
یِـ ـعـ روزے
یِـ ـعـ جایے
بِـ ـعـ یِـ ـعـ هواییـ برمیگردِـعـ
                                                 
چونـ ـعـ همیشِـ ـعـ یڪـ چیزے براے
 جا موندنـ ـعـ هستـ
حتیـ یڪ خاطرِـعـ
همینمـ ـعـ برامـ ڪافیِـ ـعـ

   


#با _ اجزتونـ _نیسمـ....
جمعه 11 فروردین 1396 | 02:48 ق.ظ

هایـ مایـ .•°♥°•.
#میـ فردا و پسـ فردا و بهـ احتمالـ زیاد 
دوشنبهـ حضور ندارمـ....
#بهـ روایتے موخوامـ برمـ دنبالـ عخشو ـصَفا....
#کلے درسـ ننوشتهـ دارمـ.....
#یهـ کارایے همـ دارمـ میکنمـ....
#در واقعـ اینجا و وبایـ دیگمـ در دستـ ساختنـ....
#چنـ تا وبـ میخوام بزنمـ.....
#نویسندهـ هاشمـ از الانـ پایَنـ....
#گفتمـ خبر بدمـ.....
#راستیـ اجے النا.....نیستمـ ولے منو در جریان اتفاقاتـ
بذار که چِـ کردیـ.....
#مرسے از همتونـ ڪہـ ماشاللهـ پایِـ نیستینـ ـعـ
چهار ـپایِـ ـاـینـ.....
#فدآ مدآ#
#باے تا هاے#

   


happy _ birthd♥y _ elnaz#
دوشنبه 7 فروردین 1396 | 10:37 ق.ظ
Image result for ‫عکس تبریک تولد‬‎

سلامـ سلامـ....

اگهـ گفتینـ امروز تولد کیهـ.....؟

معلومهـ دیگهـ....

تولد الناز جونمهـ.....
پس بدویینـ کهـ یهـ تولدیـ گرفتم براش در حد

لــــــــــــ ــــــــــا لــــــــ ــــــــــ ـیـــــــ ـگــــ ـ ـ ـ ــا
جدا کننده متن

Related image

آدمهای خوب،مثل عطرهای خوب می مانند..
به قدری خوب هستند که،
همیشه یادشون،به آدم حسِ خوبی میدهد..
حتی اگر ازاین آدمها،دور باشی
الناز گلی قشنگم تولدت مبارک

جدا کننده متن
toptoop.irعکس تبریک تولد به همسر اینبار با نوشته ی دوستت دارم

همیشه دوست دارم ساده و کوتاه بنویسم

و باز هم کوتاه مینویسم

عزیزمـ ♥ـ تولدت مبارک


جدا کننده متن

خوبـ.....

حالا رو عکس زیر بکلیکـ:

Image result for ‫عکس قلب متحرک‬‎

جدا کننده متن

Related image

النازمـ.....


عشقـ منـ.....


عزیز بارونـ.....


سالروز زمینی شدنت مبارک باشهـ.....


ایـ کاشـ الان میومدم پیشتـ و اینـ شعرو خودمـ براتـ میخوندمـ....

 happy birthdy t yu.........
 happy birthdy t yu........
 happy birthdy t yu......♥ 

از خدا میخوام هر ارزویی که تویـ اینـ روز......


نعـ......


تو کل عمرتـ کردیـ براوردهـ بشهـ......


و همیشهـ شاد شادشاد باشیـ و ندونیـ


غم چیعـ.....


با ارزویـ بهترینا برات عزیز منـ...♥.....


ایشاللهـ ندیدهـ هاتم ببینیـ....


جدا کننده متن


خب حالا یه کم شادی کنید.........

اهان یه کم این وسط قرشـ بدینـ..............

خیر سرتون اومدینـ تولدا..........


Image result for ‫عکس انیمه ای تبریک تولد‬‎

جدا کننده متن

خوبـ اینمـ از کیک تولد عشقمـ:


Image result for ‫عکس کیک سبز ابی‬‎


(اینـ رنگیـ انتخابـ کردم تا رنگـ مانتویـ امسالتـ ستـ بشهـ..)

اینمـ مالـ خودمو خودتهـ:

Related image


جدا کننده متن

خوبـ میریمـ سراغـ کادوهایـ عشقمـ....:


بفرما:....

Related image


+

Related image


+


Image result for ‫عکس دسته گل رز سبزابی‬‎


الناز جونمـ.....

تولدت مبارکـ اجیـ....

هزار سالهـ شیـ....

اینمـ از سوپرایزمـ.....♥   


#میـ ـگذَرِ ـعـ....
شنبه 5 فروردین 1396 | 06:54 ق.ظRelated image


#هلوـعـ گایز.....

 

#ها ار یو؟؟؟

 

+ساݪـ نو رو باز تبریڪ میگمـ ـعـ......

 

-شاد شاد شاد باشینـ

 

#مامـ ـعـ سعیـ میڪنیمـ ـعـ باشیمـ ـعـ

 

+ولیـ هسیمـ ـعـ

 

#روز قبلـ از عید خیلیـ سخـ گذشـ......

 

-بیڪاز ڪݪـ چهارباغو گشتمـ ـعـ و مانتو درس حسابیـ

 

نیافتمـ ـعـ....اخرشـ رفتمـ پاساڗ سپاهانـ ـعـ و اونجا

 

بِـ ـعـ جایِـ ـعـ یڪیـ دوتا خریدمـ ـعـ......(منمو ڪارامـ دیجهـ)....

 

+البتهـ امسالـ بهـ خاطر یِـ ـعـ اتفاقِـ ـعـ خعلے بدـعـ

 

نصفِـ ـعـ عید دیدنیامونـ خط خورد......هعے....

 

(وݪیـ مڹـ ڪِعـ ازـعـ رو نمیرمـ ـعـ

 

قرار بود خونِـ ـعـ عمهـ هامـ نریمـ....

 

ولیـ منـ رفتمـ و عرضـ نمودمـ چونـ عزادارینـ ما اومدیمـ

 

سرتونـ بزنیمـ...بازدید عید ڪیلو چندِـعـ؟؟

 

#وݪے امیدوارمـ ـعـ دیگعـ همچینـ اتفاقایے نیفتِـ ـعـ......


Related image

 

+ولے اخرشـ منـ موندمو یه کوهـ درسو مشقو غمـ ـعـ...

 

-خیلیامـ  ـالانـ نیستنـ ـعـ ....ولے همیشهـ یاد عزیزشونـ ـعـ

 

تو خاطرمونِـ ـعـ......بِـ ـعـ امید اینڪِـ ـعـ یِـ ـــعـ

 

روزے برگردنـ ـعـ ڪنارمونـ.......

 

(اوناییمـ ڪِـ ـعـ دیگهـ رفتنو تنامونـ ـعـ ڴزاشتنـ

 

امآ باز یِـ ـعـ روزیـ مامـ اونـ دنیا میـ بینیمشونـ...)

 

#چنـ تا پستـ جدید و مخصوصـ همـ ـعـ توراهِـ ـعـ

 

یِـ ـعـ جور اسڪرینـ ـعـ از یِـ ـعـ سریـ ـعـ گفتگو هامـ(مالـ مایـ هسـ)

 

#ڪهـ بهـ زودیـ ـعـ میذاږمـ ـعـ

 

±بایـ ـعـ تا هایـ ـعـ

 

#شاد باشینـ ـــ ــــ ـــ ــــــــ

 

.•°•تآ اخرینـ ـعـ لحڟِـ ـعـ نفسـ ڪشیدنتونـ ـعـ.....•°•.