#ایدی هام:-)
دوشنبه 25 مرداد 1395 | 01:52 ب.ظ   

#سیلام به همه:-)

#بچه ها کیا تلگرام یا اینستاگرام دارن؟

#لطفا بیاید و در کانال وب که تازه راش انداختم عضو شید

#اینم ادرسش :

https://telegram.me/behtarindokhtara

بیاین و جوین شید:-)

هرکسی هم اینستاگرام  داشت بگه و ایدیشو بهم بده

#تا برام و فالوش کنم:-)

#اوکی دخیا?

   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#نـــ ـــــ ــ ـظر سنـــــ ــ ـ ــــــجی جـــــ ـ ــــــدیـــــــ ــ ـــد
شنبه 23 مرداد 1395 | 08:32 ب.ظ   


#ایــــ ـ ـــــنم از نظــــ ـ ــــــرسنجیـــــ ـ ــــــ جدید وبـــــــ ـ ـ

#مربوطـــ ـ ـــــ به دل نوشتهــــ ـ ــــ جدیدمـــ ـ ــــ

#در مقــــ ـ ــــا بل خیانتـــــ ـ ــــ کدومــ ـ ؟؟؟

#نفرینـ ـ ـ

#تلافیـــ ـ ــ

#بخششـــ ـ ــ

#فراموشیــ ـ 

#ڪـــ ـ ــینــهــ ـ

#کدومـــ ـ ـــو انتخابــ ـ ـ میکنیـــ؟؟
# مهــ ـ ـلتـــ ـ ـــ نظر سنجیـــ ـ ـــ تا ۳شنبهــ ـ ــ
#پســ ـ ــ شرکتـــ ـ ـ کنینـــ ـ ـ ــ
اگهـ ـ دلیل انتخابتوــ ـ دوست داشتیـــ ـ ــ بگیـــ ـ
#پستــ ـ ـ ثابتـــ ـ ـ در خدمتهـــ ـ ـ 
#مرسے دخیـــ ـ ـ ـــــ ــــــ  ـ ـــــــا

   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#حرفـ ـــ ــ ـــ دلمـــ ـ ــــ ـــــــ
شنبه 23 مرداد 1395 | 08:18 ب.ظ   #تا حالا نامرد دیدیـ؟
#ارهـ
#از همونا کهـ باهاتنـ
#ولیـ زود تنهاتـ میذارنـ
#همونا که فقط تو روزایـ قشنگتنـ
#همونا کهـ از پشتـ خنجر میزننـ
#اونم همون خنجریـ خودتـ براشونـ
#خریدیـ و تیز کردیـ
#اره رفیقمـ
#همونا
#همونا که فکـ میکنیـ تویـ بعضیـ مواقعـ 
#باید حضورشونـ پررنگـ باشهـ
#ولی از همهـ کمـ رنگـ ترهـ
#بعضیـ وقتا اونـ قد وابستهـ همینـ نامردا میشیـ
#کهـ بدونـ اونا حتی نمیتونیـ نفس بکشیـ
#ارهـ 
#این دوستـ داشتنـ های افراطیـ 
#بعدا کار دستتـ میدهـ
#رفیقـ شفیقَمـ از منه نا چیز به تو همهـ کاره نصیحتـ
#هیچ وخ نذار پای این عَبَضیـــا تو زندگیتـ باز شهـ
#کهـ اگهـ باز بشهـ زندگیتو به گند میکشهـ
#هیچ وقت با این نامردا زیادی رو تجربه نکنینـ
‡زیادیـ //عادتـ بهشونـ  نکنینـ//
‡زیادیـ//اهمیتـ بهشونـ ندید//
‡زیادیـ//دوستشونـ نداشتهـ باشینـ//
‡زیادیـ....و  ‡زیادیـ و....†زیادیـ...
#همینـ زیادیـ ها بعدا کار دستتـ میدهـ
زیاد دوستـ داشتنـ≠عذابـ خودتـ
زیاد عادتـ کردنـ≠عذابـ خودتـ
زیاد اهمیتـ دادنـ≠عذابـ خودتـ
و هَمشـ≠عذابـ خودتـ
#توییـ کهـ داریـ اینو میخونیـ الانـ
#سنتـ کمهـ
#شاید هنوز به این نامردا
#به این غولا تو زندگیتـ برنخوردیـ
#شاید هم خوردیـ
#نمیدونمـ
#ولی توییـ کهـ رفیقـ منیـ
#هیچـ وقتـ با این نامردا نشستـ و برخواستـ
#نمیکنی
#چون رِفیقـ منے
#وقتے بیشـــتر بهشـ فکـ میکنمـ 
#باخودمـ میگمـ؛:
#چهـ قَد قَشنگـ گفتـ ناپلئون
####خیانتـ همیشهـ در اوج###
###اعتماد###

###صورتـ میگیـرد###
#منـ میدونمـ تو به ادمـ ناچیز اعتماد نمیکنیـ
#چـــــــونـ......
#رِفیقـ من هیچـ وخ کاریـ نمیکنه
#که تو زندگیشـ عذابـ بکشهـ
#مگه نهـ رَفیقـ شَفیقَمـ؟
#قولـ بده که این کارو میکنیـ→→
##قولـ

   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#خعلی مهم:-)
شنبه 23 مرداد 1395 | 01:00 ب.ظ   
#سیلومـ بهـ همهـ
#ی خواهشـ دارمـ
#میشهـ همهـ تاریخـ تولدتونـ رو بگیـــــ ـ ــــد؟
#قولـ میدمـ وقتی تاریخـ تولد همهـ رو گرفتمــ
#اگهـ همهـ دوستـ داشتینـ و موافقـ بودینـ
همهـ تاریخـ هارو بفرستمـ تا شما ها همـ داشتهـ باشینـ
#خب قبولهـ؟
#پسـ زود باشینـ تاریخـ هارو بدینـ
#منتظر هستما
#از خودمـ رو همـ وقتیـ تاریخـ ها کاملـ شد میفرستمـ
#σk???
#زود باشینـ دیگهـ

   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#متفاوتهـــــــــــــ
پنجشنبه 21 مرداد 1395 | 09:47 ق.ظ   

image
#سیلـــامـ بهـ همهـ

# اومدمـ یه خبر بدمـ برمـ

# ممکنهـ دل نوشتهـ بعدیمو امروز یا بعد از ظهـــر

#بفرستـ

#راستش خیلیـ کار دارم.....

#باید 6 تا writingبنویسمــ با انواعـ موضوعـ ها واسـ کلاس زبانمـ

#تازهـ دیگهـ هیچیـ عموم کتفشـ شکستهـ و شنبهـ عملـ داره

#دعا کنید خوبــ بشهـ لطفا...

#خواهشــ

#ولی سعی میکنم دلنوشته بعدیمو بفرستمـ

# یا امروز یا فردا

#حالا ببینمـ چی میشهـ

#فقطــ بچهـ ها یه تصمیمــ گرفتمـ

#که توی دلنوشته هامــ از حرف هایـ خانوم عزیزی

#دبیر زبانم هم بگمــ

#باور کنینـ اگه علاقهـ به زبان نداشتمـ

# به خاطر خانوم عزیزیـ هم که شده بود میرفتمـ

#حرفاشـ خیلی خوبنـ

#نه مثل این معلم دینی ها ...

#نه

#اگه تا حالا اون نبود من هنوز یه احمق به تمام معنا بودم...

#خیلی از تجربهـ هاشـ بهمون گفتهـ

#ومن صداشو ضبطــ میکردمــ

#و میدونم خدا خیلیـــ دوستمـ داشته

#که همین معلمی رو در راه زندگیمـ گذاشته..

#حالا میخوام شما هم از حرفاشــ استفاده کنینـ

#چون همچین ادماییـ الانه کم گیر میانـ

#پسـ منتظر دلنوشته بعدیت که متفاوته باشینــ

#دوستون دارم

#زیاد

#تا بستــ بعدیـ   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#ℳყ lovε
چهارشنبه 20 مرداد 1395 | 09:53 ق.ظ   

#*خبـ منمـ باید به حرفمـ عمل کنمـ
★به همتونـ میگم دوستونـ دارمـ★
♥خب بذار یکی یکی بگمـ حتی به اونی که بود ولی دیگه نیس؛:♥
#الهام
#نفیسه
#مهتاب
#مهتاب(هم شهری)
#اتوسا
#انیا
#زهرا-شسکه فوجی-
#النا(عاطفه)
#یونا
#سایوری
#مریم سادات
#ستایش
#الهه
#عاطفه
#عسل
#ساجده
#یکتا
#شکوفه
#سابرینا
#فضیلتـ
و بقیه شون که خیلی برام عزیزنـ
#حالا اون دوستایی که شش ساله باهاشونم:
#فاطمه
#زینب
#سمانه
#مهسا
#محدثه
#فاطمه
#زهرا
#+محدثه
#معصومه
+و همه و همه که شاید  الان اسمشون یادم نباشه
—ولی میدونم بیشتر دوست های مجازیمو شما هم میشناسید
#ولی باز میگم دوستشون دارمـ
#حتی اگه نیانـ بخوننـ
####پَســــ بزنـ به سلامتے همشون###

   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#جواب نظر سنجی
چهارشنبه 20 مرداد 1395 | 09:00 ق.ظ   

#سلام به همه

#ممنون ڪہ از دلنوشتم استقبال کردینـ

#و از حالا بهـ بعد بیشتر دلنوشتهـ خودمو میذارمـ

#راستی یادتونهـونظر سنجیـ داشتیمـ؟؟

#اینم جوابشـ:

#دنیایـ واقعیـ کدومهـ؟؟

#بیرونـ از اینجا

#مجازیـ

اینم جوابـ هاتونـ


#کل شرکتـ کنندهـ ها ۴۰نفر

#رای مجازی؛:۲۸

# رای بیرونـ از اینجا؛:۱۲

خبـــــ باید بگمـ مجازیـ برنده شد

#حالا دسـ به افتخارشـــ

   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#حرف دلم....
دوشنبه 18 مرداد 1395 | 10:42 ق.ظ   

نه کُپیه نه ایده از جایی

حرف دلمه.....

 #همــــهـ بهمـ میگنـ

خــــــوشـ خندهـ

#ولے نمیدوننـ چہ دردایے دارمـ

‌#هیچڪے نمدونہ ــــــ ـ ــــــــ

#منـ خیلے رفتنا دیدمـ

#رفتنـ اونیـ ڪه یه دوستـ مجازیـ بود 

#ولے واسمـ شدهـ بود همهـ چیـ

#خیلی از عزیزامـ از ڪنارمـ رفتنـ ولیـ بعد کلیـ وخ فهمیدمــ
ڪیا رو از دستـ دادمـ

# اونـ دوستــ مجازیـ گفتــ دیگهـ برنمیگردهــ 
و منو با خودمـ تنها گذاشتـ

#اره این رسمـ روزگارهـ اونی که از همهـ بیشتر 
دوستشـ داری زود تر میرهــ

#ارهـ میدونمـ اینـ درد منـ نیست همـ دردِ منهـ هم توییـ 
کهـ داری اینـــــــــو میخونیـ

#یه دوستـ خوبـ از پیشتــ میرهـــ

#یکیـ دیگهـ تازه میری باهاشـــ صمیمیـ شیـ

#اونمـ میرهـ

#حالتـ خوش نیستـ 

#گریهـ میکنیـ

#فریاد میزنیـ

#هیچکیـ به دادتـ نمیرسهـ

#و اخرشـ خودتـ ارومـ میشیـ

#ازیادشونـ نمیبریـ 

#هیچوقتـ

#جاشونـ همیشهـ تویـ قلبتهـ

#حتی اگهـ دیگهـ نباشهـ

#حتی اگهـ ازتـ دورـ باشهـ

#ولیـ تو همچنانـ بهـ یادشیـ

#و به عشقشـ زنده ایـ

#پسـ اول میزنم به سلامتیـ تو

#کهـ اینجوریـ از دوستاتـ یاد کنیـ

#و بعد میزنمـ به سلامتیـ خودمـ کهـ

#تَهـ تَهشـ  بیخیالـ باشمـ بی معرفتـ

#نیستمـ

#این پستمـ تقدیمـ میکنمـ

#بهـ همهـ سینه سوختهـ هایـ رفاقتـ

#اگهـ فکـ میکنیـ واقعا رفیقیـ

#اگهـ واقعا عاشقـ رفیقتیـ

#همینـ الان بهشـ زنگـ بزنـ و بی رودروایسیـ

#بگو

#دوستشـ داریـ

#چون ممکنهـ بعدا نباشهـ

#و تو حصرتـ اینـ دوتا کلمهـ بمونیـ

#به خاطر منـ نه؛ به خاطر خودتـ و رفیقتـ

#یادتـ نرهـ

#اگهـ قشنگـ بود پستمـ

# میتونیـ تو ثابتـ بگیـ تا بازمـ

#دلنوشتهـ های خودمو بذارمـ

#:-)

   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#من...
یکشنبه 17 مرداد 1395 | 01:45 ب.ظ   

من نه مخی دارم که کسی "مخــــــــمو " بزنه 

نه حوصـــــــله دارم "مخ" کسیو بزنم ♛ 

فاز منه رد داده با شما خیلی فرق داره 

اینجا "تک پری" ینی پرپری

ولی من ترجیح میدم تک پر پرپری باشم♞ 

تا "دم پر" هر خری ☿    
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   
#یه بازی خوب
شنبه 16 مرداد 1395 | 02:35 ب.ظ   

#سیلام به همه

#اومدم یه چیز بگم

#در واقع یه خواهشه

#لطفا بازی star girl رو روی گوشی هاتون نصب کنین

#فقط جدید ترین ورژنش باشه

#عکس بالا هم مال ورژن جدیده

#واس دانلود راحت تر برین تو نرم افزار بازار

#واژهstar girlرو جستجو کنین

#فقط یه نرم افزار نشون میده اونم همین بازیه

با جدید ترین ورژن_presences gala

#وقتی دانلود کردین خبرم کنین تا ادیمو بهتون بدم 

#در ضمن بازیش هم افلاینه هم انلاین

#منم یه هفته هس که نصبش کردم

#وقتی ادی همتونو گرفتم تو یه پست ارسال میکنم تا همه 
با هم بازی کنیم

#وقتی به مرحله ۵ رسیدنی یه اپدیت کوچولو

میکنین و اون موقع بازی قشنگ میشه

#پس یادتون نره زود تر نصب کنین

#هر وقت به وب سر میزنین تو نظر سنجی بشرکتین

#بای عخشولیا


   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()   

 ÕÝÍå åÜÜÇ: 1 2 3