دنیای دخترونه ما

کانال تلگرام:-)
جمعه 25 تیر 1395 | 09:07 ق.ظ

سیلام به همه 

اومدم یه ابراز وجود کنم بعد برم:-)

راستی یه چیزم بگم:

کانال تلگرام وب راه اندازی شد:-)

حتما سر بزنید با اسم:

ارامش دخترونه

اینم ادرسش:-):


https://telegram.me/behtarindokhtara

فقط سرچ کنید و بعد جوین:-)

همین کافیه:-)

راستی یادتون نره به دوستانتون هم معرفی کنین:-)

   


جَوآآآآآآآآآآآآآبــــــــــــــــــ
شنبه 19 تیر 1395 | 11:18 ق.ظجٌــوُابٌ ـכوُسٌـتٌتٌ ـכارٌُمُ،مُـرٌُسٌے نُیسٌتٌ

جٌـــوُابٌ ـכلٌــمُ بٌرٌُاتٌ تٌـنُگٌ شُـכهُ سٌکُــوُتٌ نُیسٌتٌ
جٌـــوُابٌ شُــبٌ بٌخٌــیرٌُ،بٌاے نُیسٌتٌ
جٌـــوُابٌ ـכلٌـــمُ گٌرٌُفٌتٌہ،بٌیخٌــیالٌـ نُیسٌتٌ
جٌــوُابٌ مُوُاظٌــبٌ خٌـوُـכتٌ بٌاشُ، بٌاشُـہ نُیسٌتٌ
جٌـــوُابٌ نُگٌــرٌُانُتٌمُ،بٌے تٌفٌـاوُتٌے نُیسٌتٌ
 


جٌـــــوُابٌ خٌـــوُبٌے،بٌــــכے نُیسٌتٌ

جٌـــوُابٌ مُحٌــبٌتٌ،بٌے مُحٌـبٌتٌے نُیسٌتٌ
جٌــــوُابٌ اشُـکُ ازٌ سٌـرٌُ ـכلٌـتٌنُگٌے،تٌحٌـقٌیرٌُ نُیسٌتٌ
جٌـــوُابٌ ـכلٌـ سٌــاـכهُ،حٌـقٌہ بٌازٌے نُیسٌتٌ
جٌــــوُابٌ بٌیقٌرٌُارٌُےِ ـכلٌـِ تٌنُــگٌ،سٌکُـوُتٌ نُیسٌتٌ
جٌـــوُابٌ مُعُــرٌُفٌتٌ،بٌے مُعُــرٌُفٌتٌے نُیسٌتٌ

جٌــوُابٌ بٌا تٌــوُ بٌوُـכنُ،فٌــرٌُامُوُشُے نُیسٌتٌ...
اے کُـــــاشُ هُــمُہ اینُا رٌُوُ رٌُعُــایتٌ مُـــیکُرٌُـכنُ،تٌا هُـیچٌ ـכلٌـے سٌاـכهُ نُشُکُنُہ   


عیدتون مبارک:-)
چهارشنبه 16 تیر 1395 | 09:21 ق.ظ
 سلام دخیا:-)

عیدتون مبارک:-)

نماز روزه ها قبول!!

امیدوارم الان که ماه رمضان تموم شده بازم اون خوبی  و صفایی

که تو این ماه بینتون به وجود اومده هم چنان ادامه داشته باشه:-)

به همین مناسبت قالب وب رو هم عوض میکنیم:-)

حالا این شعر رو بخون یکم حال و شهوات عوض بشه:

☆☆☆☆☆☆☆☆
عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی
عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست
عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است
عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است . . .
☆☆☆☆☆☆☆


   


انم
سه شنبه 15 تیر 1395 | 10:11 ق.ظ

سلام به همه

اگه میخواهید با هم بحرفیم سمت چپ یه نوار صورتی هست

روی اون بکلیک اسم خودتو بنویس و باهام صحبت کن:-)

البته وقتایی که نوشته انلاینم بفرمیو

باشه؟؟

   


من همینم
یکشنبه 13 تیر 1395 | 11:08 ق.ظ
مَن هَمینَم


نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم

نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد 

هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم

روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم

عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،
 
دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد

مَن خآلِصآنه هَمینَم!!   


دُنـــــیــ ✿دُخـــتَــ♥ــرونـــه مــــــآ ✿ــــآیِ
پنجشنبه 10 تیر 1395 | 10:59 ق.ظ

منـــ یهـــ دخترمـــــ...

با تلنگری باران میشوم...

باکلمه ای عاشق♥می شومــــــــــ

با فریادی می شکنمــــــــــ↯

زورم بہ تنها چیزی که مۍ رســــــــــد بغــض لعنتیهـــ

هنوزهم با مداد رنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشمــــــ

من دخترم پراز راااز....هرگز مرا نخواهی دانست!

هرگز سرچشمه اشکهایم را نمیابی!

عاشقـ لوس شدنام قهــــــــــر کردنام حـســـود شـــدنامـــــ ...

دختروونگی هامو با هیچ چی تو دنیا عوض نمیــــ کنمــــــــــ!

                                              دنیای دخترونه رو فقط یه دختر میـــتونه لمــــــــــس کنه


                                                               


♥•٠· من یک دخترم

 

نه یک مانکن فروشگاه,


نه یک وسیله برای جلب توجه,


و نه یک تابلو نقاشی


پیشرفت و بالارفتن را میخواهم اما نه به هر قیمتی


آزادم اما با تفسیری جدابافته...


طلا هم آزاد است اما همیشه محفوظ ، طلا را هیچوقت فله نمیفروشند!

 

آن چه را فله میفروشند که زیادی آزاد باشد .نمونه اش "سبزی خوردن"!

 


   


اعتراف واسsal@
چهارشنبه 2 تیر 1395 | 01:13 ق.ظ

آهــــــای رفیــــقـــــــ...

کـــــی گفته تنــــهایی خـــــوبـــــــِ....؟؟؟

مــنــــــ گفتــــمـــــ....؟؟؟

حرفمـُـــ پســــ میگیرمـــــــ...記号だよ。びっくり3 のデコメ絵文字

kl4d_girl_and_boy_anime_(8).png

تنهایـــــی اصلن خوبــــ نیستــــــ... http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_sad.gif

゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字  اگه یکــــی حتــــی فقط یـــه لحظـــِ باشــــِ...  

فقط یه بار بـــگــــِ  بارونی  چــــِتـــــِ...؟؟؟

ひげ男爵(笑) のデコメ絵文字 صدبار بهتر از تنـــــهاییــــــِ... ひげ男爵(笑) のデコメ絵文字

حالا ما ساعت 1شب دلو زدیم به دریا گفتیم یادی کنیم از رفقای گرمابه و گلستان:-)

شب خوش

 


   


مطلب رمز دار : کد قالب بلاگفا
سه شنبه 1 تیر 1395 | 12:34 ب.ظ
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

   


  صفحآت: 1 2 3