دنیای دخترونه ما

happy _ birthd♥y _ aram#
شنبه 30 بهمن 1395 | 03:23 ق.ظ

Image result for ‫عکس تبریک تولد‬‎


#
هــلـפּـع گایــز....

 اـᓄـرפּـز تـפּـلـב یــڪًـیـ از بهــتریــن בـפּــωـتاـᓄـهــ...

 ارامهـ عزیــزᓄ تـפּـلـבت ᓄـبارڪًـ....

 اـᓄـیـــבـפּـارᓄ صـב ωـال زنـבهـ باشیــ....

 פּ هـــᓄـیــشهـ شاـב פּ ᓄــפּــ؋ــᓆ تـפּ هـــᓄـهـ ᓄـراـפـل زنـבگیــت.....

 פـالا ᓄـیــریـــᓄ ωـراغ تـפּـلـב....


جدا کننده متن

Related image
اـᓄـشب شب تـפּـلـב تـפּــωـت
 
 تـפּ یــڪً ωـال بزرگتر شـבیـ
 
 פּ عشـᓆ ᓄـن یــڪً ωـال בر בلت ڪًــפּـچڪًـتر
 
 ᓄـن اـᓄـا هــیــچ פּــᓆـت شب تـפּـلـבت با تـפּ نبـפּــבـᓄ
 
♥ تـפּـلـבت ᓄـبارڪً ♥


جدا کننده متن

Image result for ‫تولدت مبارک ارام‬‎  
 
 ایــن چنـבـᓄـیــن تـפּـلـב تـפּــωـت؟
 
 פּ چنـבـᓄـیــن انبـωـاط ᓄـجـבـב ڪًـائنات؟
 
 ایــن چنـבـᓄـیــن بارפֿـلـᓆـت اـωـت؟
 
 פּ چنـבـᓄـیــن انـ؋ـجار ωـڪًــפּـت؟
 
 چنـבـᓄـیــن لبـפֿـنـב آـ؋ـریــنش؟
 
 פֿــפּـرشیـــב را چنـבـᓄـیــن بار اـωـت ڪًـهـ ᓄـیــبیــنیــ؟
 
 פּ پرפּـانهـ ωـاعتهــا چنـבـᓄـیــن بار اـωـت ڪًـهـ ᓄـیــچرפֿــב؟
 
 פּ ثانیــهـ چنـבـᓄـیــن بار اـωـت ڪًـهـ بهـ اـפـتراـᓄ تـפּ برᓄـیـــפֿـیــزב؟
 
 چنـבـᓄـیــن بار اـωـت ڪًـهـ ᓄـجـבـבاً نـ؋ــω ᓄـیــڪًـشیــ؟
 
 چنـבـᓄـیــن בـᓄـ!؟
 
 چنـבـᓄـیــن آن!؟
 
 آهـ ڪًـهـ تـפּ چـᓆــבر פֿــפּـشبـפֿـتیــ!
 
 פּ جهــان چهـ پرغـפּـغاـωـت
 
 ڪًـهـ بیــنهــایــتـᓄـیــن تـפּـلـב تـפּ را جشن ᓄـیــگیــرב . . .

جدا کننده متن
Image result for ‫عکس +اسم+ارام‬‎
اراـᓄ عزیــزᓄـ....

 בـפּــωـت פֿــפּـبـᓄـ.......
 ωـالرפּـز زᓄـیــنیـ شـבنت ᓄـبارڪًـ......
 پیــشت نیـــωـتـᓄ ڪًـهـ بهــت تبریــڪً بگـᓄـ......
 פּـلیـ از هـــᓄـیــنجا ᓄـیــگـᓄـ.....
 happy birthdy t yu.........
 happy birthdy t yu........
 happy birthdy t yu......♥
 اـᓄـیـــבـפּـارᓄ هــزار פּ بیـــωـت ωـالهـ بشیـ عزیــز בلـᓄـ.........


جدا کننده متن

خب حالا یه کم شادی کنید.......

اهان یه کم این وسط قرشـ بدینـ.....

خیر سرتون اومدینـ تولدا.....

Image result for ‫عکس انیمه ای تبریک تولد‬‎جدا کننده متن

خب میریم سراغـ کیک تولد......

دلتون سوز....

ببینینـ چِنگَدهـ قشنگهـ......:

Image result for ‫عکس کیک تولد چند طبقه صورتی‬‎


*ارامـ جونمـ،اجیـ، نمیدونستمـ چه جور کیکی دوستـ داریـ....

به بزرگیـ خودتـ ببخشـ.....*...♥


جدا کننده متن

خبـ میریمـ سراغـ کادوهایـ منـ:.♥

Related image

تقدیمـ بهـ اراممـ.....

اینم ازـعـ کادومـ:


Related image

اینمـ یهـ دستهـ گل ناقابلـ:


Related image

خبـ تفلد بهـ پایانـ رسید.....
ارامـ جونمـ مبارکتـ باشعـ
((همینجا بنظرید.......))

   


#آدَمـ ـعـ _ تَنـ ـهاـعـ
چهارشنبه 27 بهمن 1395 | 05:53 ق.ظ


Related image

اشتباـہ نڪن

 בـפּـر פּ نزבیــڪ بـפּــבن آـבـᓄ هــا
 بـہ ؋ـاصلـہ شان تا تـפּ نیــست
..... ♥ ....
 نزבیــڪ تریــن آـבـᓄ بـہ تـפּ
 آن ڪسے است ڪـہ از בـפּـر تریــن
 ؋ـاصلـہ هـــᓄـیــشـہ هـــפּـایــت را בارב. 

   


#دوستـ ـعـ
چهارشنبه 27 بهمن 1395 | 05:47 ق.ظ


Image result for ‫عکس دو رفیق سیاه سفید‬‎

בوست عجب امنیــت פֿـوبیـ ست …


 میــتوانیـ با او פֿـوבِ פֿـوבت باشیـ …


 میــتوانیـ בرבهــایــت را …


 هــرچنـבناچیــز …


 هــرچنـב گران …


 بیـ פֿـجالت با او בر میــان بگذاریـ …!


 از פـماقت هــایــت بگویــیـ …


 בوست انتـפֿـاب آزاـב توست،اـפֿـتیــار توست …!


 نامش را בر شناسنامهـ ات نمیـ نویــسنـב …!


 نامت را בر شناسنامهـ اش نمیـ نویــسنـב …!


 בوست عر؋ نیــست …


 عاـבت نیــست …


 معذوریــت نیــست …


 בوست از هــر نسبتیـ مبراست …!


 בوست سایــبان בلچسبیـ ست ،


 تا פֿـستگیـ ات را با او بهـ ؋ـراموشیـ بسپاریـ …!


Related image

 بهـ سلامتیـ هــمهـ בوستهــایـ פֿـوب . . . 

   


happy_ valentine#
سه شنبه 26 بهمن 1395 | 09:35 ق.ظ
Related image

وقتۍ ڪہـ دلتنگ باشۍ

تمامِ آرامشِ یڪ ساحل را هم به تو بدَهند

بازَهم دل تو  بارانیست

خیس تر از دریا

خراب تر از امواج

آدم چقدر زود پیر مۍشود

وقتۍ احساسش

اضافہ تر از درڪ آدم هاستـ!

ولنتاین بر همهـ اجیای خودمـ مبارک...........

Image result for ‫عکس ولنتاین‬‎

 تنـ؋ــωـ:شروع زنـבگیـــωـت

 عشق:قـωـمتیـ از زنـבگیـــωـت

 בوωـت פֿـوب:قلب زنـבگیـــωـت

 گاهــیـ בلگرمیـ یــڪً בوωـت

 معجزهـ میــڪًـنـב

 ولنتایــن بر همهـ اجیایـ خودمـ مبارڪً


Image result for ‫عکس ولنتاین‬‎اجیــــــ ـ ـــــای خوبـــ و گلمــ.....

خعلـــــــــــی ببخشیــ ـ ـــد کـ ـهـ اینجا الان حضور ندارم....

و این پست رو برایـ ارسالـ ایندهـ گذاشتمـ.......

درستهـ نیستمـ......

ولی از همینجا ولنتاین رو بهـ همتونـ تبریکـ میگم عزیزایـ منـ ـ ـ.....

امیدوارمـ الانـ درکنار کساییـ باشید کهـ ـ ـ دوستشونـ دارید

و احساس بکنید که خوشبخت ترینـ ادمـ دنیا هستید.........

ولنتاینـ رو به همهـ

عزیزامـ ـ ـ:

اجیامـ......♥........

دوستامـ..............

اجیاییـ کهـ بودنو رفتنـ ولی هنوز خاطرشونـ
برامونـ عزیزهـ................

و

اجیاییـ کهـ الانـ هستنـ و خعلـــــــــــــیـ
مخلصشونیمـ.................

تبریکـ میگمـ...........

امیدوارمـ همیشهـ

اون لبخند قشنگـ از روی لباتون نرهـ......
Related image


وقتے ڪسے

با همہ یِ وجودش تو رو دوست دارہ ….

فڪر نڪن

تو خیلے تڪ و دلربایے ….!!

فڪر نڪن خیلے سرترے…!”

اون خیلے تڪہ

ڪہ تویِ این دنیایے ڪہ

ڪسے پایِ ڪسے

نمے مونہ …. پایِ بد و خوبت موندہ


Image result for ‫عکس ولنتاین‬‎

 میـــבونیـ ولنتایــن یــعنیـ چیــ؟
 
 یــعنیـ ایــنڪًـهـ یــهـ عاشق واقعیـ بایـــב بهـ یــهـ نـ؋ـر בل ببنـבهـ
 
 و تا آـפֿـر عمر هــم عاشقانهـ عاشقش باشهـ
 
 عاشقتونم تا هــمیــشهـ

ولنتایــن مبارڪً

Image result for ‫عکس ولنتاین‬‎

バースデー のデコメ絵文字اینم کادو هاتونـ:バースデー のデコメ絵文字
Image result for ‫عکس جعبه کادو پر از گل رز سفید و قرمز‬‎

バースデー のデコメ絵文字حالا توشو باز کنین:バースデー のデコメ絵文字

Image result for ‫عکس کادو ولنتاین‬‎


バースデー のデコメ絵文字نفریـ یهـ دونهـ از اینـ دسته گل ها همـ همراهـ バースデー のデコメ絵文字
バースデー のデコメ絵文字کادو براتونـ فرستادمـ......:バースデー のデコメ絵文字


Image result for ‫عکس دسته گل بزرگ  گل رز صورتی‬‎


バースデー のデコメ絵文字البتهـ این یکی هم هستـ....:バースデー のデコメ絵文字

Image result for ‫عکس دسته گل بزرگ  گل رز صورتی‬‎

バースデー のデコメ絵文字اگهـ میخواینـ اینمـ هسـ:♥......バースデー のデコメ絵文字

http://s7.picofile.com/file/8286119442/photo_2017_02_12_15_39_49.jpg


خبـ دیگهـ خیلیـ کادو فرستادمـ.....

چِنگَدهـــــ منــ خوبــ ــ ـــمــ ـ ـ

بازمـ میگمـ:

happy valentine.......♥day ......♥

ولنتاین خوشـ بگذرهـ........

(همینجا بِنَظَرید.......)♥

   


hello _evry _one#
دوشنبه 25 بهمن 1395 | 04:50 ق.ظ今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字سیلام فرندز今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字

今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字انمـ....今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字

今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字موخوایـ بچتیمـ ....今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字

今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字سمتـ چپـ یه باکسـ صورتیهـ....今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字روش بکلیکـ....(タイトルなし) のデコメ絵文字

バースデー のデコメ絵文字نیمتو رایتـ کنـ....バースデー のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字بیا بچتیمـ.......(タイトルなし) のデコメ絵文字

   


#ﺑﻨﺎﻡـ _ ﺍﺳﺘقلالـ _ ﻫﻤﯿﺸﻪـ _ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥـ..
یکشنبه 24 بهمن 1395 | 05:52 ق.ظ


ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺳﺘقلال ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ


¤*¨¨*¤.¸¸…¸.¤\


\¸..ESTEGHLAL..\


.\¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¸.¤*


..\

…\☻

…..▌\

…./.\..وَ بُر دیــــــــــــ ــ ـــــــــــــــمبرد استقلال رو به همهـ عزیزانـ و استقلالیـ هایـ عزیز تبریکـــ
میگم........

تاباشه از اینـ تبریکـ گفتنا.......

دم همه استقلالی هایـ گل گلابـ گرم......


http://s1.picofile.com/file/8286117084/photo_2017_02_12_15_36_52.jpg

من هستمـ شما همـ اگهـ هستید بیاید ثابتـ تبریکـ بگیـــــــــــــ ـــــــــد
...........................


آسمان گفت که من آبی ام          عشق می ورزم که استقلالی ام !


.............................


تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست           ما قهرمانیم جام تو دست ماست !..............................................................http://s1.picofile.com/file/8286117134/photo_2017_02_12_17_43_54.jpg


البتهـ نا گفتهـ نماند :


دمــ ـ ــ


عقابـ اسیـــــــــ ـ♥ـ ــــــــــا


سید مهدیـ رحمتیـ


همـ گرمـ...........


یکهـ بهـ مولا...


لنگهـ ندارهـ کهـ..........


هر چی باشهـ کاپتانـ تیمِــ ـ ـــمونهـــ


کاپتانـ دمتــــ ـ ـــ گرمــــ.........


....................................می خوام دنیا نباشه               اگه اس اس نباشه

می خوام فوتبال نباشه                اگه اس اس نباشه

می خوام این لیگ نباشه              اگه اس اس نباشه

نباشه هر کی می خواد                تیم اس اس نباشه


http://s4.picofile.com/file/8286117118/photo_2017_02_12_17_43_21.jpg


مینازمـ کهـ استقلالیــ ـــ♥ـــــمـ........


بهـ زنـ به افتخار همهـ استقلالیا..............
   


اگر دختری...!
جمعه 22 بهمن 1395 | 11:58 ق.ظ
 اگـہ یـہ בـפֿـتر براے اـפּـلیטּ بارتـפּ تماܢܢ בـפּـراטּ زنـבگیش בـωـت ڪـωـے رפּ جز پـבر פּ براـבراش گر؋ـت. 
 براے اـפּـلیטּ بار ڪلمـہ בـפּــωـتت בارܢܢ رפּ بـہ ڪـωـے گـ؋ـت. 
 اگـہ براے اـפּـلیטּ بار بـہ ڪـωـے اعتماـב ڪرב. 
 اگـہ براے اـפּـلیטּ بار بـפֿـاطر *تـפּـ* پاگذاشت رפּ غرפּـرش 
 اگـہ براے اـפּـلیטּ بار طعܢܢ بـפּــωــہ رפּ פــω ڪرב…. 
 ᓆــωـܢܢ بـہ פּـجـבانت… 
 ᓆــבر همـہ ے این*اـפּـلی*ها رפּ بـבـפּـن! 
 اـפּـטּ *ـ؋ــᓆـط بـہ פֿـاطر تـפּـ* ایטּ ڪارها رפּ انجاܢܢ مے בاـב! 
 راـפـت ازش نگذر…….. 

   


  صفحآت: 1 2 3 4