Related image


من عاشـᓆ اـפּـن בیالـפּـگم ڪًـهـ

پـבر ژپتـפּ بهـ پینـפּـڪًـیـפּ میگهــ:
 
 پینـפּـڪًـیـפּـ... چـפּـبی بمان!

آـבم هــا ωـنگی انـב

בنیایشان ᓆـشنگ نیـωـت