دنیای دخترونه ما

من با همه نمیپرم.................
شنبه 19 دی 1394 | 04:52 ق.ظ


با همه نمیپرم
مـــــَـــﻦ ﻫـﻤـﯿـﺸـﻪ "
ﺑـﺎ "ﻫــَـﻤــــﻪ ﮐــَـــﺲ" ﻧـﻤﯿــﭙـــَــﺮﻡ ...
" ﻏــــﺮﻭﺭ" ﺩﺍﺭﻡ
ﻭﻟـــــﯽ

ﻧـﻪ ﻭﺍﺳـــﻪ "ﺩﻭﺳـــﺘـــﺎﻡ " ...
ﺑـﺎ ﻫـﻤـــــــــﻪ " ﺻـﺎﻓَـــــﻢ " ...
ﺑـــــﺪ ﺑـﺎﺷـﯽ "ﺷﺎﯾـــــﺪ " ﺗـَـﺤــَـﻤـُـﻞ ﮐــــُـﻨـﻢ ...
ﻭﻟــــــــﯽ

ﺍﺯ " ﺣَـﺪِّﺕ" ﮐـﻪ ﺑـِــﮕـﺬﺭﯼ ...
ﺩﯾـﮕـﻪ " ﺁﺩَﻡ " ﺣـﺴـﺎﺑِـﺖ ﻧـﻤـﯿـﮑــُـــﻨـﻢ ...


   


دختر که بآشی:-):-):-)
شنبه 19 دی 1394 | 04:47 ق.ظ

دختر که باشی

دختر که باشی باید حواست به درد پای مادرت باشد؛
دختر که باشی ساعت ها برایت مهم می شود تا مبادا پدر قرصش را فراموش کند؛
دختر که باشی می شوی سنگ صبور مادربزرگت؛
دختر که باشی سینه ات می شود صندوقچه ی اسرار برادر…
به سلامتی همه ی دخترای سرزمینم 

 


   


واژه های وارونه:-)
شنبه 19 دی 1394 | 04:43 ق.ظ

واژه های وارونه

اینجا سرزمین واژه های وارونه است:

جایی که گنج، "جنگ" می شود

درمان، "نامرد" می شود

قهقه، "هق هق" می شود

اما دزد همان "دزد" است

درد همان "درد"

و گرگ همان گرگ...

آری سرزمین واژه های وارونه

سرزمینی که"من" ،"نم" زده است

"یار"،"رای"عوض کرده است

"راه" گویی "هار" شده

و "روز" به "زور" میگذرد...

"آشنا" را جزء در "انشا" نمی بینی

وچه... "سرد" است این"درس"زندگی!!!

اینجاست که"مرگ"، "گرم" میشود...

چرا که"درد" همان "درد" است...


   


دنیای ما دخترا:-):-):-)
جمعه 18 دی 1394 | 10:33 ق.ظ
בنیاﮮ ما בפֿـتــــرا:پر از لاكاﮮ رنگارنگ...ハート。パステルカラー。可愛い。 のデコメ絵文字
 
گرבنبنداﮮ طلایـﮯ..نقره اﮮ...
 
انگشتر و جواهر
 
可愛い。パステルカラー。 のデコメ絵文字قراراﮮ בפֿترونـﮧ 可愛い。パステルカラー。 のデコメ絵文字
 
تلفناﮮ 2 ساعتـﮧ 
 
گریـﮧ كرבناﮮ یواشكـﮯ زیر پتوهاﮮ صورتـﮯ    
 
בفترچـﮧ פֿـاطرات
 
اهنگ گوش בاבناﮮ نصف شبـﮯ 
 
اس בاבناﮮ شبونـﮧ
 
゜*パステル*゜ のデコメ絵文字مسـפֿـره كرבטּ همـבیگـﮧ゜*パステル*゜ のデコメ絵文字
 
゜*パステル*゜ のデコメ絵文字پر از פֿـر פֿوانـﮯ هاﮮ شب امتحاטּ゜*パステル*゜ のデコメ絵文字 
 
゜*パステル*゜ のデコメ絵文字كلمـﮧ هاﮮ رمزﮮ كـﮧ فقط פֿـوבموטּ معنیشو میـבونیم゜*パステル*゜ のデコメ絵文字
 
あにまるず のデコメ絵文字رازایـﮯ كـﮧ فقط פֿـوבموטּ ازشوטּ פֿـبر בاریمあにまるず のデコメ絵文字
 
:)בنیاﮮ ما בפֿـترا پره از احساسات پاك و رویاهاﮮ בפֿـتروونـﮧ:)

به این میگن دنیای دخترونه:-):-):-)
 

   


مطلب رمز دار : کلاس آموزش وبلاگ نویسی(جلسه سوم)
جمعه 18 دی 1394 | 02:28 ق.ظ
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.

   


جمله های خوجمل:-):-):-):-)
جمعه 18 دی 1394 | 02:07 ق.ظ

 گـِــرون بــاش 

  بِــذار بَــهــاتـــ رو پَــرداخــتـــ کُــنـَــن 

 آدمَــــ?؟ـــا 

 چیــزایی مـفُـت رو مـفُـت از دسَـت مـیـدَن!!

 

 

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك هاhttp://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

 

 ﻧـﻈـــــﺮ ﺷـﺨـﺼــﯽ ﻣـــﻦ ﺍﯾـﻨــﻪ 

  ﺍِﻧﻘـــــﺪ ﻭﺍﺳـــﻪ ﻃـــــﺮﻓﺖ ﺧــــــﺎﻁﺭﻩ ‏ ﺧـــــﻮﺑــــ ‏ ﺑﺴــــﺎﺯ 

  ﮐﻪ ﺩﻫﻨــــــﺶ سرویس ﺷـــﻪ ﺑﺨـــــــــﻮﺍﺩ 

   ﻓـــــﺮﺍﻣــﻮﺷـــﺖـــ ﮐـــﻨـــــﻪ 

 

 

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

ایـــنـــ روزهــــــا

بــه هــرکـــی پـــر و بـــال بـــدی

بـــه جـــای ایــنــکـــه بـــاهـــاتــ پـــرواز کــنـــه 

 واسـتـــــــ" دم "در مـــیــــاره !!

 

 

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شكلك ها

 

 هــــر چـــقـــدر 

 صــبـــور تـــر مــیـشـوی 

 دنـــیـــا پـــــر رو تـــر مــــی شــــود 

 

 

 

 شــخـصــیـت مـنــو 

بــا بــرخــوردم اشــتــبــاه نـگـیـر

شخصیت مــن چـیـزیــه کــه مــن هـسـتم

امــــا بــرخـــورد مـــن بــسـتـگـی داره بــه ایــنــکــه :

تــــــ?؟ـــو کــــی هـسـتـــی !!

 

 

 خــــــــدایــــــــا 

 هـــیـــچ بــنــده ایــی رو انــقــد تنـــها نـکـن 

 کــه بــه هــر بــی لــیــاقــتــی بــگـــه "عــشـــقـــم" 

    


مـَــجـــآ ز ے
جمعه 18 دی 1394 | 02:04 ق.ظ

بوسه  ها ی مـَــجـــآ ز ے

 هـَــوســ هــــاے سـَــر د

 آغـوش هـا یـــــــِ  خیالیـــ

احسـاسـات از جِـنس دُ کمه ها یـــــِ  کیبُرد

نســــل مَــن....نّســـلی اســت

کــه احسـاســا تَــش را  پُــشتـــ  هَـمـیـن  کابـل سیمــ ها قُــربانی  میکُــند !!

 


   


  صفحآت: 1 2 3 4 5 6 7 ...