تبلیغات
. - smile_plz#

.

smile_plz#
چهارشنبه 16 آبان 1397 | 11:48 ق.ظ

بخنـدمخاطب خاصـم..!

تا حداقل تو این روزای سرد زندگیـم
تو این روزایـی که انگیزه ای برای نفس کشیدن ندارم
وحاصلم از عشق شده غم ودلتنگـی واشـکـ...
ط بخنـد..!
باور کن وقتی دلـم بدونه میخندی
با خنـده هـات گـرم میشه...:)