تبلیغات
. - h♥ppy _ new _ ye♥r#

.

h♥ppy _ new _ ye♥r#
دوشنبه 30 اسفند 1395 | 03:26 ق.ظ

 

 

Image result for ‫عکس سال نو مبارک‬‎

یکـ سالـ گذشتـ.....

#با تمامـ خوبیـ هایشـ......

#بدیـ هایشـ......

#سختیـ هایشـ......

#اسانیـ هایشـ......

#ارامشـ هایشـ......

#خندهـ هایشـ......

#گریهـ هایشـ......

#افسوسـ خوردنـ بهـ یاد گذشتگانشـ......

#دوستیـ هایشـ......

#دشمنیـ هایشـ......

#زیباییـ هایشـ......

#زشتیـ هایشـ......

#تجربهـ هایشـ......

# و هر انچهـ بگوییـ......


_اما 366روز از زندگیـ مارا رقمـ زد......


_با اتفاقاتشـ بهـ ما اموختـ:


#گذشتـ کنیمـ از هر خوبیـو بدیـ کهـ در حقمانـ کردند......

#زندگیـ کنیمـ با وجود همهـ داشتهـ ها و نداشتهـ هایمانـ......

#عشقـ ـ ــــ ـ بورزیمـ بیـ حد و مرز......

#دیرتر برنجیم و زود تر ببخشیمـ......

#تا انجا کهـ میشود عاشقانهـ زندگیـ کنیمـ......

#یادمانـ نرود کهـ هستیمـ از کجا امدهـ ایمـ و بهـ کجا میرویمـ......

#صبر در برابر فراز و فرود هایـ زندگیـ را از یاد نبریمـ......

#خوبـ و بد خیر و شر را از یکدیگر تشخیصـ دهیمـ......

#چشمانمانـ را بر نیمهـ پر زندگیـ متمرکز کنیمـ......

#همیشهـ بخندیمـ ،بر همهـ خوبیـ ها و بدیـ هایـ زندگیـ......

#و از همهـ مهمـ تر:

#قدر ثانیهـ ثانیهـ زندگیـ ـمانـ را بدانیمـ......

زیرا اینـ دنیا محلـ

            گُــــ ـ ــذَــ ـ ــــر

استـ...... 


_سال 1395 با تمام اتفاقات خوبـو بدشـ بهـ پایانـ میرسد......


#سالیـ کهـ برایـ عدهـ ایـ خوبـ......

و

#برایـ عدهـ ایـ بدتر از هر بدیـ بود......


_اما سالـ نو کمـ کمـ از راهـ میرسد...سالیـ کهـ میتوانـ در همین دقایقـ باقیـ ماندهـ با خود عهد بستـ:


#تمامـ بدیـ ها......

#قهر ها......

#و گریهـ هایـ


_سالـ گذشتهـ را از یاد برد......


_و تنها نقشـ هایـ زیبا و نکویش را بهـ خاطر سپرد......


_پسـ بیایید همهـ نقشـ هایـ سیاهـ و کدر را از یاد و خاطرهـ مانـ پاکـ کنیمـ.......


#زیرا ما همهـ میـ اییمـ و میرویمـ......

#وقتیـ میرویمـ.......

#تنها چیزیـ کهـ باقیـ میماند .....

#نقشـ نکوستـ.......

#نقشـ ها میمانند و ما نیستیمـ......


_بهـ امید سالیـ پر از شور  شادیـ و اتفاقاتیـ خوبـ برایـ تمامـ مردمـ

سرزمینمـ

    ایران


miss barana♥...............♥♥...............♥


 (تکستـ خودمهـ)


جدا کننده متن

Image result for ‫عکس دعای تحویل سال‬‎شکوفه باران زمین و زمان از ورای آسمان خرامان

از راه می رسد......

و دوباره سبزه و سیب و سکه و ماهی درکنار کلام پروردگار

هم نوایی شگفتی از مذهب و ملیت را برایمان می سراید ......

وتجلی قدرت خالق هستی در رستاخیز طبیعت را بشارت می دهد......

اینک دستهای سپاسمان را به درگاهش بلند می کنیم

و هم آوا با همه ذرات هستی زمزمه می کنیم :
ای آنکه به تدبیر تو گردد ایام
ای دیده ودل از تو دگرگون مادام
ای آنکه به دست توست احوال جهان
حکمی بنما که گردد ایام به کام 
 سال نو مبارکـ..........

جدا کننده متن


Image result for ‫عکس تبریک سال نو ایرانی‬‎

الهی.....

یهویی و بی دلیل دل مهربونتون شادشه
الهی.......

یهویی و بی دلیل گل لبخند روی لباتون بشکفه.
الهی .........

یهویی کاراتون راس و ریس شه
الهی .......

یهویی امروزیکی ازبهترین روزای زندگیتون شه
الهی.......

یهویی بشه اون چیزی که دل مهربونتون میخاد
و......
الهی ......

هزارتا یهویی قشنگ دیگه رو نصیب تون بشه
الهی.....

سال جدید سالی پر از سلامتی و شادی و عشق باشه واستون......

جدا کننده متنRelated image

اجیایـ گلمـ

عزیزایـ دلمـ....

سال نو مبارکتونـ مباشهـ......

امیدوارمـ سالیـ پر از:

خوبیـ

شادی

خندهـ

و مهم تر

سلامتیـ و امنیت

داشتهـ باشینـ.....

حالا عیدیاتونـ کو؟؟؟؟؟؟؟

+الکیـ گفتمـ....

وجودتون بهترینـ عیدیهـ واسمـ....

Hppy nw yer

یا بهترهـ بگمـ:

繋がる ディズニー のデコメ絵文字سالـ خروســـــــــــــــــــــــــــــــ مبارکـ......繋がる ディズニー のデコメ絵文字

خخخ


جدا کننده متن

Related image


میگن سالی که با بارون تموم بشه با عشق شروع میشه
خیلی حس خوبی به من داد این جمله،

امیدوارم سال جدید برای همتون پراز عشق و آرامش

و شادی باشه و غم تو دلای مهربونتون خونه نکنه

امیدوارم دست به خاکستر بزنید طلا بشه

و زندگیتون پر از برکت باشه،

وجود نازنینتون سلامت باشه

،به همه ی آرزوهای قشنگتون برسید

وصدای خنده از ته دلتون گوش فلک رو کر کنه

❤️❤️ سال نو مبارک❤️❤️


جدا کننده متن

و

شاد باشینــــــ ـ ــ ـ ــــــــــ