دنیای دخترونه ما

#مَنـ ــ ـ.....
جمعه 16 مهر 1395 | 09:43 ق.ظ
                                        

مــن➡ ↙ادمے ام کـِ↘

هرمـــوقہ لازمـــ بشہ دســـــتــ میزارم رو قلبــــمو میگم:

☻تـــو☻ خَــــــفه خــودم میدونم چیکار کنــم