همیشه ماندگار نیست
دوشنبه 29 آبان 1396 | 06:52 ب.ظ   

گاهی باید یاد گرفت
همیشه دلی که برایت میتپد ماندگار نیست
باید یاد گرفت
قدر بعضی از لحظات را بیشت دانست
گاهی ممکن است
آنقدر تنها شوی که هیچ چشمی
اتفاقی هم تو را نبیند...

   
*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* | Comment()