زمان نه زبان
دوشنبه 22 آبان 1396 | 06:36 ب.ظ   

الهی قمشه ای:
کسی را دوست بدار که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد!
و دست بکش از دوست داشتن کسی که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد!
فراموش نکن که زمان آدم وفادار را مشخص میکنم نه زبان!

   
*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* | Comment()