وقتی نخواستت آروم بکش کنار...!
غم انگیز است اگر تو را نخواهد...!
مسخره است اگر نفهمی...!
احمقانه است اگر اصرار کنی...!


  
یکشنبه 21 آبان 1396 | 06:36 ب.ظ | کامـنـت()