گاهی روز های بد آنقدر تکرار میشوند تا درسی را که باید از آن بیاموزیم را کاملا درک کنیم تا دیگر هرگز دچار اشتباه نشویم،اما سر انجام روز های خوب خواهند آمد!


  
شنبه 20 آبان 1396 | 06:35 ب.ظ | کامـنـت()