چیز های خوب به سراغ کسانی میروند که باور دارند
چیز های بهتر به سراغ کسانی میرود که صبر میکنند
و بهترین چیز ها به سراغ کسانی میروند که تلاش میکنند و هیچ گاه تسلیم نمیشوند!


  
جمعه 19 آبان 1396 | 06:34 ب.ظ | کامـنـت()