میگذرم
دوشنبه 23 مرداد 1396 | 09:21 ب.ظ   

از تو میگذرم بی آنکه دیگر تو را ببینم ،


 از تو میگذرم بی آنکه خاطره ای را از تو بر دوش بکشم ،


 نمیخواهم دیگر طعمی را از عشق بچشم .


از تو میگذرم ، تویی که گذشتی از همه چیز ،


 این را هم فراموش میکنم ، جای من در اینجا نیست !


میروم تا آرام باشی ، تا از شر من و احساسم راحت باشی ،


 میروم تا روزی پشیمان شوی ،حیف  

احساسات عاشقانه ام بود ،


 میروم تا با کسی دیگر همنشین شوی


 از تو میگذرم و شک نکن که فراموشت میکنم ،


 هر چه شمع و شعله و آتش بود را در قلبم خاموش میکنم . . .


نه اندیشیدن به تو فایده دارد ، نه فکر کردن به خاطره هایت ،


 حالا آنقدر به دنبالم بیا تا خسته شود پاهایت. . .


تو لیاقت مرا نداری ، از تو میگذرم تو ارزشی برایم نداری . . .


کارت شده بود دلشکستن و  

بی وفایی ،

 روز و شب من این شده بود که از تو سوال کنم کجایی ؟؟

 چرا پاسخی به

دل گرفته ام نمیدهی ،

 چرا سرد شده ای و مثل آن روزها سراغی از من نمیگیری ؟


 فکر کرده ای کیستی ، برو با همان عاشقان سینه چاکت ،

 برو که تو با یک نفر راضی نیستی !


از تو میگذرم بی آنکه تو را ببینم ،


 محال است دیگر برگردم ، حتی اگر از  

غم و غصه بمیرم . . .


از تو میگذرم و بی خیالت میشوم ،


 شک نکن بدون تو از شر هر چه غم در این دنیاست راحت میشوم


 اشتباه گرفته ای ، من آن کسی که میخواهی نیستم ،


 تا هر چه دلت خواست با دلش بازی کنی ،


 میروم تا حتی نتوانی یک لحظه هم نگاهم کنی . . .


از تو میگذرم بی آنکه لحظه ای برگردم و تو را ببینم ،


 یک روز بیا تا حساب تمام بی محبتهایت را از قلب شکسته ام برایت بگیرم . . .

 


   
*❤✿✿✿( مهتاب )✿✿✿❤* | Comment()