#خدایا_مرسیـ
جمعه 19 خرداد 1396 | 04:24 ب.ظ   


Image result for ‫اهنگ خدایا مرسی تهی‬‎


عاشق، همه سال مست و رسوا بادا
دیوانه و شوریده و شیدا بادا
با هوشیاری غصه هر چیز خوریم
چون مست شدیم هرچه بادا بادا


خدایا مرسی، عشقمو آفریدی
دارم یه حسی، تو عشق آخریمی
خدایا مرسی، عشقمو آفریدی
دارم یه حسی، تو عشق آخریمی


اوکی، شُکر
که هستی که هستم
که مستی که مستم
به عهدی که بستم، شُکر


آره، دل من دوسِت داره
تو نگات موندگاره، همه چیت خوبه آره


خدایا مرسی، عشقمو آفریدی
دارم یه حسی، تو عشق آخریمی
خدایا مرسی، عشقمو آفریدی
دارم یه حسی، تو عشق آخریمی


تو یه اتفاقی، تو یه عشق پاکی
دنیا دنیای منی، فقط مال منی
تو یه اتفاقی، تو یه عشق پاکی
دنیا دنیای منی، آره مال منی


بیا بیا دلم تنگه، بیا بیا دلت تنگه
بیا بیا که با تو من، هر کلمه ام یه آهنگه

بیا بیا دلم تنگه، بیا بیا دلت تنگه
بیا بیا که با تو من، آسمونم پر از رنگه


خدایا مرسی، عشقمو آفریدی
دارم یه حسی، تو عشق آخریمی
خدایا مرسی، عشقمو آفریدی
دارم یه حسی، تو عشق آخریمی


نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
خدایا مرسی، عشقمو آفریدی
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
دارم یه حسی، تو عشق آخریمی


خدایا مرسی، عشقمو آفریدی
دارم یه حسی، تو عشق آخریمی
خدایا مرسی، عشقمو آفریدی
دارم یه حسی، تو عشق آخریمی


...................................................................

توجه کردینـ اینـ اهنگهـ چه قد قشنگهـ؟؟؟؟

مخصوصا این قسمتاش:


خـــــدایـــا مرســــی، عــشـــقــمــو آفــریـــدی
دارم یــــه حـــســی، تــو عـــشـــق آخـــریــمـــی
   
•✿.•❤•.❀•๓iŞŞ ๖คrคŋค •✿.•❤•.❀• | Comment()