تبلیغات
♥בُنــیـــاے בُـᓘـتَـــــــرפּنہ ᓄـا♥ - به سلامتی دخترای سرزمینم...

 مــــن دخــــتر شدم...

تا با تــــمام وجودم عاشـق یه نـــفر باشم، فقط یه نفر...

من دخــــتر شدم...

تا با احســاسات قشــنگم آرومــش کنم...

من دخـــــتر شدم...

تا تکــــیه گاه خســــتگی های یه مــــرد باشم...

من دخـــــتر شدم...

تا به یـــه نوزاد زنــــدگی ببخـــــشم...

به ســـلامتی دخــــترای سرزمینــــــم  
جمعه 1 اردیبهشت 1396 | 09:32 ب.ظ | کامـنـت()