تبلیغات
♥בُنــیـــاے בُـᓘـتَـــــــرפּنہ ᓄـا♥ - #یِـ ـعـ _خاطرهَر ادمیـ ـعـ کِـ ـعـ میرِ ـعـ
یِـ ـعـ روزے
یِـ ـعـ جایے
بِـ ـعـ یِـ ـعـ هواییـ برمیگردِـعـ
                                                 
چونـ ـعـ همیشِـ ـعـ یڪـ چیزے براے
 جا موندنـ ـعـ هستـ
حتیـ یڪ خاطرِـعـ
همینمـ ـعـ برامـ ڪافیِـ ـعـ


  
جمعه 11 فروردین 1396 | 03:18 ب.ظ | کامـنـت()