http://s8.picofile.com/file/8299708992/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B7_%DB%B0%DB%B4_%DB%B2%DB%B3_%DB%B0%DB%B0_%DB%B2%DB%B6.gif

Copy=Die

چگونهـ باڪلا๛ باشیم؟

פֿـب هــمیטּ ڪهـ علاטּ تو وب منیـב פֿـوבش اوووووووج

ڪلاسهــ....بریـב פֿـوش باشیـב
.
.
.
باعرض سلاܢܢ פֿــבمت هــمهـ פֿـجستگاטּ گرامے

بهـ  وب مטּ  פֿـوش اومـבטּ ؋ـرموבیـב

ایטּ وب هــر روز آپ میشهـ بهـ بـᓆـیهـ صـ؋ــפـهـ هــا سر بزنے ضرر نمے ڪنے

 ایטּ جا یـہ בنیاے ڪوچولو واـω وᓆـتاییـہ ڪـہ از בنیاے واـᓆـعے פֿــωـتـہ شـבم...

جاییـہ ڪـہ توش פֿـوב פֿـوבمҐ

ڪپے آزاـב است!والا مگهـ ارث بابامهـ اصטּ وبلاگ متعلـᓆ بهـ شوماست
 
                 با تباـבل لینڪ بسیار مواـ؋ــᓆـܢܢ و هــمیטּ طور پیـבا نموבטּ בوستاטּ  
               جـבیـב و قرار دادن لوگوشون و قرار دادن لوگو ما
                   
نویسنده هم پذیرش میکنیم.چرا که نه

ڪامنتـ همـ بزاریـــد جبرانـ میڪنیمـ تا زیر

1000
 
  هــیچے בیگهـ هــمیטּ


  
سه شنبه 30 تیر 1394 | 02:54 ب.ظ | کامـنـت()ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字هلوـعـ.....
ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字

ハート動く*゜ のデコメ絵文字یهـ چالش داریمـ......ハート動く*゜ のデコメ絵文字

ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字حتما بشرکتینـ......ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字
ハート顔あり*゜ のデコメ絵文字ハート顔あり*゜ のデコメ絵文字اینم از جوایزمونـ:ハート顔あり*゜ のデコメ絵文字ハート顔あり*゜ のデコメ絵文字


ハート動く*゜ のデコメ絵文字اولینـ نفر:ハート動く*゜ のデコメ絵文字
500کامنتـ وبشـ
+گالریـ عکسـ 40تاییـ(با هرموضوعیـ کهـ بخواد)
+ساختـ کد موسـ  (عکسـ لطفـ میکنهـ)


ハート動く*゜ のデコメ絵文字دومینـ نفر:ハート動く*゜ のデコメ絵文字
400کامنتـ وبشـ
+گالریـ عکسـ 30تاییـ(با هرموضوعیـ کهـ بخواد)
+ساختـ کد موسـ  (عکسـ لطفـ میکنهـ)


ハート動く*゜ のデコメ絵文字سومینـ نفر:ハート動く*゜ のデコメ絵文字
300کامنتـ وبشـ
+گالریـ عکسـ 20تاییـ (با هرموضوعیـ کهـ بخواد)
+ساختـ کد موسـ  (عکسـ لطفـ میکنهـ)


ハート動く*゜ のデコメ絵文字چهارمـ الا اخر:ハート動く*゜ のデコメ絵文字
50کامنتـ وبشونـ
+ساختـ کد موسـ  (عکسـ لطفـ میکنهـ)


ハート線*゜ のデコメ絵文字ハート線*゜ のデコメ絵文字توجهـ خانوما ابجیامـ:ハート線*゜ のデコメ絵文字ハート線*゜ のデコメ絵文字
_نفراتـ اولـ تا سومـ بهـ ترتیبـ

داشتنـ غلتـ یا نداشتنـ انتخابـ میشنـ....


+البته اینـ مسابقهـ هستـ تا زمانیکهـ
شاید شنبهـ هفته ایندهـ یا یکشنبهـ....


+اونیمـ کهـ برندهـ شدهـ حتما حقش بودعـ....


_کپیـ ازاد....بزارین وباتونـ..بیکاز عکس ساخت خودمهـ

+و شرکتیدنـ یادتونـ نرـعـ....

پ.ن:

جاستـ فرند....
اگهـ میخواینـ نظراتو خصوصیـ سند کنینـ
اگرمـ نهـ کهـ هیچیـ.....
گفتم بیامـ خبر بدمـ منـ تا شنبهـ یا یکشنبهـ
نمیامـ...
یهـ مشکلی برامـ پیش اومدهـ....
به همینـ دلیلـ نمیامـ....
وقتی کامـ بکـ شدمـ تویـ یهـ پستـ
 جوابایـ همهـ رو میذارمـ و برندهـ هارو اعلامـ میکنمـ...
در ضمنـ برای هر جوابـ 
منـ چن تا در نظر گرفتمـ
البتهـ اینـ چالشـ حدسیهـ
پسـ حدسـ بزنید
اشتباهـ همـ بکنینـ اشکلـ ندالهـ.....
پسـ بشرکتینـ.....
درضمنـ همهـ جوابا
مثـ رنگـ و ارزو و اینا
با یهـ نگا بهـ وب ضایعسـ
با همـ مشورتمـ بکنید اشکلـ ندارهـ
بعضیـ چیزاییـ کهـ دوسـ دارینو میتونینـ
تو همین پستـ با هم شِر کنینـ.....


ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字فینیشـ عشقیاـعـ....ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字


ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字همینجا بنظریدハート記号付き*゜ のデコメ絵文字ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字بایـ تا هایـハート記号付き*゜ のデコメ絵文字ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字
ハート記号付き*゜ のデコメ絵文字  
یکشنبه 20 فروردین 1396 | 04:58 ب.ظ | کامـنـت()


دختــ ــر باش

دخترونه نــ ـاز کن

دخترونه فکــ ــر کن

دخترونه احســ ــاس کن

دخترونه استدلــ ــال کن

دخترونه زندگــ ــی کن

اما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادن

عاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنی

یک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی  
جمعه 18 فروردین 1396 | 08:20 ب.ظ | کامـنـت()


#_اییـ خداااااااااااا......
دارم میمیرمـ.....
تازه الان از دندونـ پزشکی برگشتمـ....
دندونمو عصب کشی کرد....
اینقدهـ درد میکنهـ.....
تازه دکترهـ میگفتـ ژلوفنـ بخور....
ولی بهشـ حصاصیت دارمـ....
مجبورمـ ، استامینوفنـ بخورمـ...
تادوروزم درد دارهـ....
بِرَسمهـ عرض مینمود برو بمیر....
ولیـ حالمـ خیلی بدهـ.....
بدجورمـ درد میکنهـ....بهـ حد مرگـ.....
راستشـ دیگهـ شاید نیامـ...
اگرمـ بیامـ ریـ اِ لیـ کوتاهـ....
فعلا دوسیتانـ.....


  
چهارشنبه 16 فروردین 1396 | 10:24 ب.ظ | کامـنـت()
Related image

سلامـ سلامـ.....

بچهـ ها شاید چنـ هفتهـ ایـ نتونمـ بیامـ....

اخهـ درسا همشـ تو همهـ و یهـ سریـ مشکلاتـ
کهـ بهـ خاطرشونـ نمیتونمـ انـ شمـ و بیامـ...

البتهـ نزدیکـ امتحاناسـ....خودممـ بخوامـ نمیذارنـ 
زیاد بیامـ....

پسـ عفو بنمایید عزیزانـ....

تلـ هستمـ..ایـ دیمو خواستینـ بگید بهتونـ بدمـ....
دونتـ هَو اِ پرابلِمـ..♥

ولے سعیـ میڪنمـ سر بزنمـ.....
امروزمـ نوبتـ دندونـ پزشکیـ دارمـ....به قولـ خودمـ میخوامـ برمـ
شهید شمـ.....والا..خخخخ

ولیـ جدا از شوخیـ بگذریمــ خدا نسیبـ هیچکسـ نکنهـ کهـ بهـ خاطر
دندونـ درد یهـ شبـ تا صبحـ خواب به چشمشـ نیاد+۲۴ساعتـ دیگشـ

در ضمنـ بهـ وباییـ کهـ باید سر بزنمـ میزنمـ...
فقطـ باید وقت کنمـ....
ولی دربستـ تا ۱شنبهـ هفتهـ ایندهـ رو هوامـ....

خو منـ بلمـ دندونـ پزشکیـ.....

بایـ تا هایـ فرندامـ....

  
چهارشنبه 16 فروردین 1396 | 04:07 ب.ظ | کامـنـت()

تو.......

بهـ دلمـ
بهـ ثانیهـ هامـ
بهـ تمامـ لحظهـ هامـ
بهـ تمامـ اشکهامـ
بهـ تمامـ لحظاتـ تنهاییمـ
بهـ اندازهـ یـ تمومـ بغضامـ
بهـ تمامـ بیـ انگیزگیـ هامـ و دلتنگیامـ
یڪـ بودنـ بدهکارے...
.•°♥لحظهـ هایمـ تو را طلبـ دارند و بسـ...!♥°•.
.•°♥منـ یڪ "تـ ـو" بهـ تمامـ دقایقمـ بدهکارمـ...!♥°•.


  
جمعه 11 فروردین 1396 | 03:32 ب.ظ | کامـنـت()

هَر ادمیـ ـعـ کِـ ـعـ میرِ ـعـ
یِـ ـعـ روزے
یِـ ـعـ جایے
بِـ ـعـ یِـ ـعـ هواییـ برمیگردِـعـ
                                                 
چونـ ـعـ همیشِـ ـعـ یڪـ چیزے براے
 جا موندنـ ـعـ هستـ
حتیـ یڪ خاطرِـعـ
همینمـ ـعـ برامـ ڪافیِـ ـعـ


  
جمعه 11 فروردین 1396 | 03:18 ب.ظ | کامـنـت()هایـ مایـ .•°♥°•.
#میـ فردا و پسـ فردا و بهـ احتمالـ زیاد 
دوشنبهـ حضور ندارمـ....
#بهـ روایتے موخوامـ برمـ دنبالـ عخشو ـصَفا....
#کلے درسـ ننوشتهـ دارمـ.....
#یهـ کارایے همـ دارمـ میکنمـ....
#در واقعـ اینجا و وبایـ دیگمـ در دستـ ساختنـ....
#چنـ تا وبـ میخوام بزنمـ.....
#نویسندهـ هاشمـ از الانـ پایَنـ....
#گفتمـ خبر بدمـ.....
#راستیـ اجے النا.....نیستمـ ولے منو در جریان اتفاقاتـ
بذار که چِـ کردیـ.....
#مرسے از همتونـ ڪہـ ماشاللهـ پایِـ نیستینـ ـعـ
چهار ـپایِـ ـاـینـ.....
#فدآ مدآ#
#باے تا هاے#


  
جمعه 11 فروردین 1396 | 02:48 ب.ظ | کامـنـت()


 صفحه هــا: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...