دنیای دخترونه ما

Fix#
سه شنبه 29 اسفند 1396 | 02:20 ق.ظ


http://s8.picofile.com/file/8329790450/blowing_petals_long_divider_by_thecandycoating_dammkgw.gif

بآ عَرض سَلآم خِدمَتِـ هَمه شُمآ مَحشَرآنِ گِرآمی

خوش اومَدَن فَرمودین بِ دُنیآیِ دُختَرونهـ مآ

زندگـی هَپیست وَ جَو پِرفِکتـ

خَندیدَنـ ـبِفَرمآیید کِ مَبآدآ لِیت شَوَد

تآ آسمآن آبیستـ ، قَلبِـ مآ نیز هَمرَنگ اوسـت

مَن بـآرآنـآ و مُدیرآـیِ گُلِمون سیتـآ  وَ  لآرـآ

اِستایلِ وِب& پُست هآاِختِصآصی میبآشَد

    about را مطآلعه فرمایید

اَکنون مودِ مآ رآ دَریآبید

http://s8.picofile.com/file/8329790484/rules.png


plz Add Barana on
ss_F7_M1@
Baranatajii@gmail.comhttp://s9.picofile.com/file/8329790392/g_plnt_rd_by_king_lulu_deer_db0oifl.png

Barana_tajii@http://s9.picofile.com/file/8329790418/insta_planet_button_by_king_lulu_deer_daw9y99.png
@Baranatajii


#سـآزِ_دِلِتوـن_کـوک   


من به دیوانگی ام میبالم!
جمعه 22 بهمن 1395 | 11:55 ق.ظ
  
 عاشـᓆ بـפּــבܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ 
 مهرباטּ بـפּــבܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ  
 بـב اـפֿـلاـᓆ بـפּــבܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ 
 مغرפּـر بـפּــבܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ  
 غمگیטּ بـפּــבܢܢ باز هܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ  
 פـالا בیـפּـانـہ اܢܢ פּ همـہ ے آـωـماטּ ها مالـہ  
 مטּ اـωـت  
 مטּ بـہ בیـפּــפּـانگے اܢܢ مے بالܢܢ چـפּـטּ  
 همـہ چیز را با اـפּ בارܢܢ ... 
 פּ ڪـωـے هـωـت ڪـہ مثل مטּ בیـפּـانـہ ے בیـפּـانـہ اـωـت 
  

   


#_سَلامـ ـعـ _خِدمَتـ ـعـ _همِـ ـعـ _ عِـخـشـ ـولیایِــ ـعـ _خودَمـ ـعـ ـ...
شنبه 16 بهمن 1395 | 02:03 ق.ظ


Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎


#_سَلامـ ـعـ  _خِدمَتـ ـعـ _همِـ ـعـ _ عِـخـشـ ـولیایِــ ـعـ _خودَمـ ـعـ ـ


#حالـ ـعـ و احوالـ؟

#_ببخشید اینـ ـعـ چَنـ روز ڪمـ تر بودمـ ـعـ.....

#_نویسندهـ ـعـ جدیدمـ (عِخشَمـ ـعـ)حضور دارندـعـ....

#_ولیـ خوبـ ـعـ کسیـ اَمـ ـعـ سراغـ مارو نمیگیرِ ـعـ....

#_اخِـ ـعـ درگیر کارایِـ ـعـ شَـ ـخسیـ ـمـعـ بودمـ ـعـ....

#_واسِـ ـعـ جوابـ دادنـ بِـ ـعـ نظراتـ ـعـ همـ ـع فرصتـ موخوامـ ـعـ.....

#_خوبـ بچهـ ها بازمـ ـعـ معذرتـ ـعـ کِـ ـعـ  باسـعـ بگمـ این هفتهـ ـعـ ڪمـ میامـ ـعـ.....

#_بیڪـ ـازـعـ....:

#_‌شنبهـ ڪهـ کلاسـ زبان دارمـ ـعـ....

#_یڪشنبهـ ـعـ همـ ـعـ ڪهـ ـعـ باید برمـ ـعـ اتاقـ فکرـعـ تِزـعـ بِدَمـ ـعـ....

#_دوشنبِـ ـعـ همـ ـعـ تفلد عِخشَمهـ...(قُـلبـونِشـ بِلَمـ منـ ـعـ...)....

#_کِعـ دقیقا فرداشـ امتحانـ ـعـ ریاضیـ ـعـ دالَمـ ـعـ....

#_سِـ ـعـ شنبهـ هم مجددا ڪلاسـ ـعـ زبانـ دارمـ ـعـ....

#_چهارشنبِـ ـعـ شاید بیامـ ـعـ.....

#_پنجـ شنبِـ ـعـ جمعِـ ـعـ هم کهـ رو هوامـ.....

#_البَتـ ـعـ اَگـ ـر ڪسی اِحیاناََ ڪارمـ داشـ اینجا میسرمـ ـعـ.....

#_ولیـ شایدـعـ نهالـ همـ ـعـ باشمـ (اونجا به احتمالـ بیشتریـ ـعـ میتونینـ ـعـ

گیرمـ بیارینـ....)

#_که اونمـ ـعـ احتمالـ ـعـ  بودنمـ ـعـ۴۰یاـعـ۵۰درصدِـعـ.....

#_خوبـ ـعـ اگِـعـ کاریـ ندارینـ ـعـ .....

#_بایـ ـعـ دوسیتانـ ـعـ.....


Related imageImage result for ‫عکس دختر دپرس‬‎Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎


   


#_یِـ ـعـ _خَبَر _خوبــــــــــــــــ ـــــعـــــ......
شنبه 16 بهمن 1395 | 02:02 ق.ظ

 

Related image#_یِـ ـعـ خَبَر خوبــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـ ـ ــــــــــــــــــ ـــــعـــــ

#خِـــــــ ـ ـــــعـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــلیـ ـعـ خوبـــ ــعـ

بِـــــــــ ـ ـ ـــــــــگَــــ ـ ـ ـــــــمـ ـ ـ ــــــعـ ـ ـ؟؟؟

#_خو باشـ ـعـ موگُـ ـعــ......

#_معدلـ ـعـ کارناممـ ـعـ ۲۰شُد......Image result for ‫عکس خوشحالی یعنی معدلت 20بشه‬‎

#_حالا دَسـ ـعـ دَسـ ـعـ دَسـ ـعـ....

#_اوَرینـ ـعـ....

# _حالا چَپـ ـ و راسـ ـعـ ڪُنـ ـعـ ڪَمَروـعـ.....

#_قِرِشـ بدِـعـ اونـ ـعـ سَگـ ـعـ پِدَروـعـ....

#_چنـ ـعـ تا سوتـ و دَسـ ـعـ و جیغـ ـعـ و

هـ ـــــــــــــ ـ ــــــــــــ ـ ـــــــــــــووووووووووووووورررررررراااااــــــعــــ

#_ههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووووووو

#_هـــــــــ ــــــــ ـــــو هــــــــــ ــــــــــ ـــو

#_چِـ ـعـ عروسیـ ـعـ گرفتَمـ ـعـ مَنـ ـعـ.....

#_بِـ ـعـ خاطر اینـ رویداد مهمـ و تاریخیـ ـعـ (خخخخ...)

#_موخوامـ ـعـ بهتونـ شیرینیـ ـعـ بدمـ....

#_ازتونـ ـعـ دورمـ بهـ خاطر همینـ ـعـ نمیتونمـ ـعـ

#_حضورے بهتونـ ـعـ شیرینیـ ـعـ بدمـ ـعـ....

#_پسـ ـعـ نظر بارونتونـ ـعـ میڪنَمـ ـعـ....

#_البتهـ ـعـ اینـ ـعـ فقطـ  بِـ ـعـ میهنـ ـعـ بلاگے هاـعـ میرسِـعـ....

#_دیگِـ ـعـ شرمندِـعـ نمیدونمـ ـعـ بلاگفایے هارو چیجور

شیرینے بیدَمـ ـعـ.....

#_بازَمـ ـعـ سُریـ ـعـ.....

#_هَـ ـ ــر ڪـ ـے موخواد بیگِـ ـعـ تا بِدَمـ ـعـ....

#_مَنَمـ ـعـ رسماََ گند زدمـ تو زبانـ فارسیـ ـعـ با اینـ حَفـ زدنمـ ـعـ....

#_پَسـ ـعـ یادتونـ ـعـ نرِـعـ.....(پُستـ ـعـ ثابتـ ـعـ بگینـ ـعـ...)


   


نویسنده جدید وارد میشود!
دوشنبه 11 بهمن 1395 | 11:04 ق.ظ

 سلام ملت 
 من یعنے مهتابِ مهتاب ها ماہ آسموטּ ها 
 بـہ عنواטּ نویسنـבہ بـہ این وب وارב شـבم! 
 این جا هم از چیزایے ڪـہ آجے گلم،بارانا(مـבیر وب) بهم اجازہ میـבہ براتوטּ آپ میڪنم! 
 בرضمن من פֿـوבم یڪ وبلاگ בارم ڪـہ פֿـوش פـال میشم بهش سر بزنیـב! 
 وبم بین لینڪ ها هست اما بازم آבرس رو میـבم! 
 براے این ڪـہ بیاے وبم روے عڪس پایینے ڪلیڪ ڪن!
 

   


# ؋ـرمـפּـل _آرامش_ من....
سه شنبه 5 بهمن 1395 | 06:19 ق.ظ
مـבتهــاـωـت


 تصمیــم گر؋ـتهـ ام


 هــر گاهـ كـωـیـ را نـפֿــפּـاـωـتم


 یــا از اـפּ رنجیـــבم


 یــا בلم را شكـωـت


 بهـ یــاـבرפּـزیـ باشم كهـ ممكن اـωـت

 هــرگز בر בنیــا نباشـב


 ان رפּـز را مرפּـر میــكنم


 انقـבر كهـ نبـפּــבنش را باـפּـر كنم


 بعـב בر ذهــنم برایــش غمگیــن میــشـפּـم

Image result for ‫عکس سیاه و سفید غمگین‬‎
פּ

 
شایـــב یــك عزاـבاریــِ ذهــنیـ


 

 פּـبعـב ارزפּ میــكنم كاش

 بـפּــב פּـاز اـפּ میــگذشتم


 

 بعـב بهـ פֿــפּــבم میــگـפּـیــم

 פـالا اـפּ هـــωـت پـω ببـפֿـش פּــ؋ـرامـפּـش كن


Image result for ‫عکس لبخند تلخ سیاه سفید‬‎ 

 از بـפֿـششم

 شاـב میــشـפּـم


 פּـاز بـפּــבن اـפּ شاـבتر


 بهـ هــمیــن راـפـتیـ


 ایــن ؋ـرمـפּـل آرامش من اـωـت
   


# בرב ...
سه شنبه 28 دی 1395 | 06:23 ق.ظ


Image result for ‫عکس دختر انیمه ای سیاه سفید‬‎

# בرב ...

# هــمان _פـر؋ـهــایــیـ _است ....
# ڪًـهـ_ نمیــزنیـ ....
# نمیـ _نـפּـیــسیـ .....
# نمیـ_ گـפּـیــیـ .....
# گاهـ .....
# برایـ _פֿــפּــבت _یــاـב آـפּـریـ _میــڪًـنیـ ....
 .
 .
 .
# פּــ בـפּـبارهـ _ هــمهـ _را_ قـפּـرت_ میـــבهــیــ...! 

   


# از صبـפּـری פֿــωـتهـ اـᓄـ....
جمعه 24 دی 1395 | 10:58 ق.ظ

Related imageImage result for ‫عکس دختر دپرس‬‎Related image


# از صبـפּـری פֿــωـتهـ اـᓄـ....

# از ؋ـریاـבهــایی ڪًـهـ בر گلـפּـیـᓄ פֿــ؋ـهـ ᓄـانـב...

# از اشڪً هــایی ڪًـهـ قاهـ قاهـ פֿـنـבهـ شـב

 פּ از פـر؋ هــایی ڪًـهـ زنـבهـ بهـ گـפּـر گشت בر گـפּـرωـتان בلـᓄ

# آـωـان نیـωـت בر پـω פֿـنـבهـ هــای ᓄـصنـפּـعی گریهـ هــای בلت را،

# בر بی پناهــیت בر پشت هــزاران בرפּـغ پنهــان ڪًـنی

# این رפּـزهــا ᓄـعنی را از زنـבگی פـذ؋ ڪًـرבهـ اـᓄ

 برایـᓄ ؋ـرق نـᓄـی ڪًـنـב رפּـزهــایـᓄ را چگـפּـنهـ قربانی ڪًـنـᓄ
 
# این رפּـزهــا בلـᓄ اصرار בارב
 ؋ـریاـב بزنـב
 اـᓄـا
Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎ 
# ᓄـن جلـפּـی בهــانش را ᓄـیگیرᓄ

# פּـقتی ᓄـی בانـᓄ ڪًــωـی تـᓄـایلی بهـ شنیـבن صـבایش نـבارב

# این رפּـزهــا ᓄـن

 #פֿــבای ωـڪًــפּـت شـבهـ اـᓄـ؛

 #פֿــ؋ـقان گر؋ـتهـ اـᓄ تا آراـᓄـش اهــالی בنیا

# פֿـط פֿـطی نشـפּــב

Related imageImage result for ‫عکس دختر دپرس‬‎Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎

   


  صفحآت: ... 3 4 5 6 7 8 9 ...