دنیای دخترونه ما

Fix#
سه شنبه 29 اسفند 1396 | 01:20 ق.ظ

عشق چن حرفه؟7 تا!

الف سین ت قاف لام الف بعدش لام

تآ آسِمآن آبیستـ ، قَلبِـ مآ نیز هَمرَنگ اوسـت

about را مطالعه نمایید

 مودِ مآ:

http://s8.picofile.com/file/8329790484/rules.png

:plz Add Barana on
ss_F7_M1@
Baranatajii@gmail.comhttp://s9.picofile.com/file/8329790392/g_plnt_rd_by_king_lulu_deer_db0oifl.png

Barana_tajii@http://s9.picofile.com/file/8329790418/insta_planet_button_by_king_lulu_deer_daw9y99.png
@Baranatajii

#سـآزِ_دِلِتوـن_کـوک   


happy _ birthd♥y _ maedeh#
چهارشنبه 11 اسفند 1395 | 07:02 ق.ظ


Image result for ‫عکس تبریک تولد‬‎

هلوـعـ گایز

اگـعـ گفتینـ امروز تولد کیه؟؟؟

خب معلومه دیگهـ

تولد اجی مائده جونمهـ........

مائدهـ جونمـ تفلدتـ مبارکـ........♥

جدا کننده متن

toptoop.irعکس با نوشته تولدت مبارک عزیزم مدل و طرح سه بعدی

باور کن ماه هاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم
امشب اما همه جملات فرار کرده اند
همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم
تولدت مبارک

جدا کننده متن

Related image
زیبا ترین تولد ها، آن هائیست که در رویا برای کسی میگیریم
که عاشقانه دوستش داریم
بهترین دوست تولدت مبارک

جدا کننده متن


Image result for ‫مائده‬‎

مائدهـ عزیزمـ........اجی گلمـ

سالروز زمینی شدنتو بهت تبریکـ میگمـ....

مدتیهـ نیستیـ.....

و نمیدونمـ الانـ کجاییـ و داری چیکار میکنی....

ولی امیدوارم هرجا هستیـ بهترینـ لحظات عمرتو کنار کساییـ

که دوستشونـ داریـ سپـــــــــری کنی....

امروز روزیهـ که بهـ اینـ دنیا پا گذاشتیـ.....

بهترینـروز زندگیتـ مبارکـ باشهـ.....


 وـلیـ از هــمـیــنجا مـیــگـمـ.....
 happy birthdy t yu.........
 happy birthdy t yu........
 happy birthdy t yu......♥

ایـ کاشـ تویـ همینـ بهترینـ روز زندگیتـ اینـ پیامـ تبریکـ منو بخونیـ....

نمیدونمـ بهترینها توی زندگیت چجوریـ معنا میشنـ!!!

ولی بهترینـ هارو براتـ ارزو میکنمـ....♥


جدا کننده متن


Image result for ‫تولدت مبارک ارام‬‎


هرسال وقتی (تاریخ تولد) هزاران شهاب به سمت زمین هجوم میاوردن

از خودم می پرسیدم

چه اتفاقی افتاده که آسمونیا میخوان خودشونو به زمین برسونن؟

و امسال فهمیدم اونا به پیشواز حضور مسافری میان که  زمینو

با گامهای مهربونش نوازش کرد تا سفرشو از خودش به خدا شروع کنه

تولدت مبارک


جدا کننده متن


خب حالا یه کم شادی کنید.......

اهان یه کم این وسط قرشـ بدینـ.....

خیر سرتون اومدینـ تولدا.....

Image result for ‫عکس انیمه ای تبریک تولد‬‎جدا کننده متن

خب بریم سراغ کیکـ


ببنینـ چنگدهـ نایسهـ....:


Image result for ‫عکس کیک تولد+چند+طبقه+صورتی‬‎جدا کننده متن

خوبـ بریمـ سراغـ کادوهامـ...

اینم کادوهامـ:

Related image


تقدیمـ به مائدمــ♥ــ

اینم یکیـ دیگشـ:


Image result for ‫عکس کادو تولد‬‎


بازم هستـ....


اینـ ادکلن خوشـ بو:

Related image


و یهـ دستهـ گلـ:

Image result for ‫عکس دسته گل رز‬‎


امیدوارم تولدت بهت خوش گذشتهـ باشهـ اجیـ...


تولدتـ مبارکـ.....
   


happy_ my_ birthd♥y _ #
چهارشنبه 11 اسفند 1395 | 05:31 ق.ظ
Image result for ‫عکس تولدم نزدیکه‬‎

یعنی نزدیکهـ....

الان نمیتونم مفصل واسه خودم تفلد بگیرم...

ولی بدونین نزدیکه...

روز جمعه.....

راستی فرندز 5شنبه و جمعه نیستم...

ولی اجیـ مهتابمـ شنبه حتما میام وبتـ...

یه مشکلی واسم پیش اومده که این دوروز نیستمـ....

بازم شرمندهـ...

دوستونـ دارمـ..♥

بایـ..:)


   


#:)
دوشنبه 9 اسفند 1395 | 07:13 ق.ظImage result for ‫عکس دختر انیمه ای سیاه سفید‬‎
یهـ سوالـ بپرسمـ؟؟؟؟


چرا وقتی منـ انمـ کسیـ نیسـ؟؟؟

بعد دم رفتنایـ من میاینـ؟؟؟

واقعا برامـ سوالـ شدهـ....

   


#בلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...
یکشنبه 8 اسفند 1395 | 03:26 ق.ظ


Related image

בلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم...

 از פֿـوבم ڪًـهـ ؋ـقط اـבعا בارم ونمیــتونم ڪًـاریـ واـωـهـ פֿـوבم بڪًـنم...
 از اونایــیـ ڪًـهـ تو روزایـ ωــפֿـت زنـבگیــم تنهــام گذاشتن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ بجایـ ایــنڪًـهـ פֿـوبیـ هــامو ببیــنن، בـωـت رویـ نقطهـ ضعـ؋ـام گذاشتن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ هــمهـ ωـعیــشون رو ڪًـرבن ڪًـهـ פֿـرابم ڪًـنن...
 اونایــیـ ڪًـهـ ڪًـل وقتشون رو گذاشتن تا بـב بوבنم رو بهـ בیــگران ثابت ڪًـنن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ صـבامو نشنیـــבن, گریــهـ هــامو نـבیـــבن ,ـבرבـבلامو نشنیـــבن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ منتظر زمیــن פֿـورבنم بوבن تا بـפֿـنـבن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ هــرچیـ בاشتم رو ڪًـرבم ولیـ ازم ωـیــر شـבن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ منو ؋ـقط واـωـهـ روزایـ تنهــایــیــشون میـــפֿـواـωـتن...
 از اونایــیـ ڪًـهـ هــرڪًـاریـ میــڪًـنم نمیــتونن باورم ڪًـنـــــــن...
 בلگیــرم از ایــن شهــر ωـرב...
 בلگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم... 

   


#بابا_ لنگ _בراز _عزیــزم...
جمعه 6 اسفند 1395 | 12:26 ب.ظ
Image result for ‫عکس جودی ابوت انیمیشنی‬‎

بابا لنگ בراز عزیــزم...

 تمام בلـפֿـوشیـ בنیــایـ من بهـ ایــن اـωـت ڪًـهـ
نـבانیـ و בوωـتت بـבارم...

 وقتیـ میـــ؋ـهــمیـ و میــرانیـ ام چیــزیـ בرون בلم ؋ـرو میــریــزב ...
بیــش از ایــن ازارم مـבهــ...

 بابالنگ בراز عزیــزم !
 لطـ؋ـا گاهــیـ פֿـوבت را بهـ نـ؋ـهــمیـــבن بزن
 و بگذار בوωـتت بـבارم......

 بعـב از تو هــیــچڪًــω الـ؋ـبایـ روפ و פֿـطوط قلبم را نـפֿـواهـــב פֿـوانـב ...
نمیــگذارم ...
 نمیـ פֿـواهــم...

 بابا لنگ בراز من !
هــمیــن ڪًـهـ هـــωـتیـ בوωـتت בارم ...
פـتیـ ωـایــهـ ات را ڪًـهـ هــرگز بهـ آن نمیــرωـم..... 

جیمز وبستر


   


happy _ birthd♥y _ aram#
شنبه 30 بهمن 1395 | 03:23 ق.ظ

Image result for ‫عکس تبریک تولد‬‎


#
هــلـפּـع گایــز....

 اـᓄـرפּـز تـפּـلـב یــڪًـیـ از بهــتریــن בـפּــωـتاـᓄـهــ...

 ارامهـ عزیــزᓄ تـפּـلـבت ᓄـبارڪًـ....

 اـᓄـیـــבـפּـارᓄ صـב ωـال زنـבهـ باشیــ....

 פּ هـــᓄـیــشهـ شاـב פּ ᓄــפּــ؋ــᓆ تـפּ هـــᓄـهـ ᓄـراـפـل زنـבگیــت.....

 פـالا ᓄـیــریـــᓄ ωـراغ تـפּـلـב....


جدا کننده متن

Related image
اـᓄـشب شب تـפּـلـב تـפּــωـت
 
 تـפּ یــڪً ωـال بزرگتر شـבیـ
 
 פּ عشـᓆ ᓄـن یــڪً ωـال בر בلت ڪًــפּـچڪًـتر
 
 ᓄـن اـᓄـا هــیــچ פּــᓆـت شب تـפּـلـבت با تـפּ نبـפּــבـᓄ
 
♥ تـפּـلـבت ᓄـبارڪً ♥


جدا کننده متن

Image result for ‫تولدت مبارک ارام‬‎  
 
 ایــن چنـבـᓄـیــن تـפּـلـב تـפּــωـت؟
 
 פּ چنـבـᓄـیــن انبـωـاط ᓄـجـבـב ڪًـائنات؟
 
 ایــن چنـבـᓄـیــن بارפֿـلـᓆـت اـωـت؟
 
 פּ چنـבـᓄـیــن انـ؋ـجار ωـڪًــפּـت؟
 
 چنـבـᓄـیــن لبـפֿـنـב آـ؋ـریــنش؟
 
 פֿــפּـرشیـــב را چنـבـᓄـیــن بار اـωـت ڪًـهـ ᓄـیــبیــنیــ؟
 
 פּ پرפּـانهـ ωـاعتهــا چنـבـᓄـیــن بار اـωـت ڪًـهـ ᓄـیــچرפֿــב؟
 
 פּ ثانیــهـ چنـבـᓄـیــن بار اـωـت ڪًـهـ بهـ اـפـتراـᓄ تـפּ برᓄـیـــפֿـیــزב؟
 
 چنـבـᓄـیــن بار اـωـت ڪًـهـ ᓄـجـבـבاً نـ؋ــω ᓄـیــڪًـشیــ؟
 
 چنـבـᓄـیــن בـᓄـ!؟
 
 چنـבـᓄـیــن آن!؟
 
 آهـ ڪًـهـ تـפּ چـᓆــבر פֿــפּـشبـפֿـتیــ!
 
 פּ جهــان چهـ پرغـפּـغاـωـت
 
 ڪًـهـ بیــنهــایــتـᓄـیــن تـפּـلـב تـפּ را جشن ᓄـیــگیــرב . . .

جدا کننده متن
Image result for ‫عکس +اسم+ارام‬‎
اراـᓄ عزیــزᓄـ....

 בـפּــωـت פֿــפּـبـᓄـ.......
 ωـالرפּـز زᓄـیــنیـ شـבنت ᓄـبارڪًـ......
 پیــشت نیـــωـتـᓄ ڪًـهـ بهــت تبریــڪً بگـᓄـ......
 פּـلیـ از هـــᓄـیــنجا ᓄـیــگـᓄـ.....
 happy birthdy t yu.........
 happy birthdy t yu........
 happy birthdy t yu......♥
 اـᓄـیـــבـפּـارᓄ هــزار פּ بیـــωـت ωـالهـ بشیـ عزیــز בلـᓄـ.........


جدا کننده متن

خب حالا یه کم شادی کنید.......

اهان یه کم این وسط قرشـ بدینـ.....

خیر سرتون اومدینـ تولدا.....

Image result for ‫عکس انیمه ای تبریک تولد‬‎جدا کننده متن

خب میریم سراغـ کیک تولد......

دلتون سوز....

ببینینـ چِنگَدهـ قشنگهـ......:

Image result for ‫عکس کیک تولد چند طبقه صورتی‬‎


*ارامـ جونمـ،اجیـ، نمیدونستمـ چه جور کیکی دوستـ داریـ....

به بزرگیـ خودتـ ببخشـ.....*...♥


جدا کننده متن

خبـ میریمـ سراغـ کادوهایـ منـ:.♥

Related image

تقدیمـ بهـ اراممـ.....

اینم ازـعـ کادومـ:


Related image

اینمـ یهـ دستهـ گل ناقابلـ:


Related image

خبـ تفلد بهـ پایانـ رسید.....
ارامـ جونمـ مبارکتـ باشعـ
((همینجا بنظرید.......))

   


#آدَمـ ـعـ _ تَنـ ـهاـعـ
چهارشنبه 27 بهمن 1395 | 05:53 ق.ظ


Related image

اشتباـہ نڪن

 בـפּـر פּ نزבیــڪ بـפּــבن آـבـᓄ هــا
 بـہ ؋ـاصلـہ شان تا تـפּ نیــست
..... ♥ ....
 نزבیــڪ تریــن آـבـᓄ بـہ تـפּ
 آن ڪسے است ڪـہ از בـפּـر تریــن
 ؋ـاصلـہ هـــᓄـیــشـہ هـــפּـایــت را בارב. 

   


#دوستـ ـعـ
چهارشنبه 27 بهمن 1395 | 05:47 ق.ظ


Image result for ‫عکس دو رفیق سیاه سفید‬‎

בوست عجب امنیــت פֿـوبیـ ست …


 میــتوانیـ با او פֿـوבِ פֿـوבت باشیـ …


 میــتوانیـ בرבهــایــت را …


 هــرچنـבناچیــز …


 هــرچنـב گران …


 بیـ פֿـجالت با او בر میــان بگذاریـ …!


 از פـماقت هــایــت بگویــیـ …


 בوست انتـפֿـاب آزاـב توست،اـפֿـتیــار توست …!


 نامش را בر شناسنامهـ ات نمیـ نویــسنـב …!


 نامت را בر شناسنامهـ اش نمیـ نویــسنـב …!


 בوست عر؋ نیــست …


 عاـבت نیــست …


 معذوریــت نیــست …


 בوست از هــر نسبتیـ مبراست …!


 בوست سایــبان בلچسبیـ ست ،


 تا פֿـستگیـ ات را با او بهـ ؋ـراموشیـ بسپاریـ …!


Related image

 بهـ سلامتیـ هــمهـ בوستهــایـ פֿـوب . . . 

   


happy_ valentine#
سه شنبه 26 بهمن 1395 | 09:35 ق.ظ
Related image

وقتۍ ڪہـ دلتنگ باشۍ

تمامِ آرامشِ یڪ ساحل را هم به تو بدَهند

بازَهم دل تو  بارانیست

خیس تر از دریا

خراب تر از امواج

آدم چقدر زود پیر مۍشود

وقتۍ احساسش

اضافہ تر از درڪ آدم هاستـ!

ولنتاین بر همهـ اجیای خودمـ مبارک...........

Image result for ‫عکس ولنتاین‬‎

 تنـ؋ــωـ:شروع زنـבگیـــωـت

 عشق:قـωـمتیـ از زنـבگیـــωـت

 בوωـت פֿـوب:قلب زنـבگیـــωـت

 گاهــیـ בلگرمیـ یــڪً בوωـت

 معجزهـ میــڪًـنـב

 ولنتایــن بر همهـ اجیایـ خودمـ مبارڪً


Image result for ‫عکس ولنتاین‬‎اجیــــــ ـ ـــــای خوبـــ و گلمــ.....

خعلـــــــــــی ببخشیــ ـ ـــد کـ ـهـ اینجا الان حضور ندارم....

و این پست رو برایـ ارسالـ ایندهـ گذاشتمـ.......

درستهـ نیستمـ......

ولی از همینجا ولنتاین رو بهـ همتونـ تبریکـ میگم عزیزایـ منـ ـ ـ.....

امیدوارمـ الانـ درکنار کساییـ باشید کهـ ـ ـ دوستشونـ دارید

و احساس بکنید که خوشبخت ترینـ ادمـ دنیا هستید.........

ولنتاینـ رو به همهـ

عزیزامـ ـ ـ:

اجیامـ......♥........

دوستامـ..............

اجیاییـ کهـ بودنو رفتنـ ولی هنوز خاطرشونـ
برامونـ عزیزهـ................

و

اجیاییـ کهـ الانـ هستنـ و خعلـــــــــــــیـ
مخلصشونیمـ.................

تبریکـ میگمـ...........

امیدوارمـ همیشهـ

اون لبخند قشنگـ از روی لباتون نرهـ......
Related image


وقتے ڪسے

با همہ یِ وجودش تو رو دوست دارہ ….

فڪر نڪن

تو خیلے تڪ و دلربایے ….!!

فڪر نڪن خیلے سرترے…!”

اون خیلے تڪہ

ڪہ تویِ این دنیایے ڪہ

ڪسے پایِ ڪسے

نمے مونہ …. پایِ بد و خوبت موندہ


Image result for ‫عکس ولنتاین‬‎

 میـــבونیـ ولنتایــن یــعنیـ چیــ؟
 
 یــعنیـ ایــنڪًـهـ یــهـ عاشق واقعیـ بایـــב بهـ یــهـ نـ؋ـر בل ببنـבهـ
 
 و تا آـפֿـر عمر هــم عاشقانهـ عاشقش باشهـ
 
 عاشقتونم تا هــمیــشهـ

ولنتایــن مبارڪً

Image result for ‫عکس ولنتاین‬‎

バースデー のデコメ絵文字اینم کادو هاتونـ:バースデー のデコメ絵文字
Image result for ‫عکس جعبه کادو پر از گل رز سفید و قرمز‬‎

バースデー のデコメ絵文字حالا توشو باز کنین:バースデー のデコメ絵文字

Image result for ‫عکس کادو ولنتاین‬‎


バースデー のデコメ絵文字نفریـ یهـ دونهـ از اینـ دسته گل ها همـ همراهـ バースデー のデコメ絵文字
バースデー のデコメ絵文字کادو براتونـ فرستادمـ......:バースデー のデコメ絵文字


Image result for ‫عکس دسته گل بزرگ  گل رز صورتی‬‎


バースデー のデコメ絵文字البتهـ این یکی هم هستـ....:バースデー のデコメ絵文字

Image result for ‫عکس دسته گل بزرگ  گل رز صورتی‬‎

バースデー のデコメ絵文字اگهـ میخواینـ اینمـ هسـ:♥......バースデー のデコメ絵文字

http://s7.picofile.com/file/8286119442/photo_2017_02_12_15_39_49.jpg


خبـ دیگهـ خیلیـ کادو فرستادمـ.....

چِنگَدهـــــ منــ خوبــ ــ ـــمــ ـ ـ

بازمـ میگمـ:

happy valentine.......♥day ......♥

ولنتاین خوشـ بگذرهـ........

(همینجا بِنَظَرید.......)♥

   


hello _evry _one#
دوشنبه 25 بهمن 1395 | 04:50 ق.ظ今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字سیلام فرندز今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字

今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字انمـ....今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字

今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字موخوایـ بچتیمـ ....今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字

今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字سمتـ چپـ یه باکسـ صورتیهـ....今日の新着です!(b^ー°)9月20日 あーやん誕生日おめでとう(* のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字روش بکلیکـ....(タイトルなし) のデコメ絵文字

バースデー のデコメ絵文字نیمتو رایتـ کنـ....バースデー のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字بیا بچتیمـ.......(タイトルなし) のデコメ絵文字

   


#ﺑﻨﺎﻡـ _ ﺍﺳﺘقلالـ _ ﻫﻤﯿﺸﻪـ _ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥـ..
یکشنبه 24 بهمن 1395 | 05:52 ق.ظ


ﺑﻨﺎﻡ ﺍﺳﺘقلال ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ


¤*¨¨*¤.¸¸…¸.¤\


\¸..ESTEGHLAL..\


.\¸.¤*¨¨*¤.¸¸.¸.¤*


..\

…\☻

…..▌\

…./.\..وَ بُر دیــــــــــــ ــ ـــــــــــــــمبرد استقلال رو به همهـ عزیزانـ و استقلالیـ هایـ عزیز تبریکـــ
میگم........

تاباشه از اینـ تبریکـ گفتنا.......

دم همه استقلالی هایـ گل گلابـ گرم......


http://s1.picofile.com/file/8286117084/photo_2017_02_12_15_36_52.jpg

من هستمـ شما همـ اگهـ هستید بیاید ثابتـ تبریکـ بگیـــــــــــــ ـــــــــد
...........................


آسمان گفت که من آبی ام          عشق می ورزم که استقلالی ام !


.............................


تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست           ما قهرمانیم جام تو دست ماست !..............................................................http://s1.picofile.com/file/8286117134/photo_2017_02_12_17_43_54.jpg


البتهـ نا گفتهـ نماند :


دمــ ـ ــ


عقابـ اسیـــــــــ ـ♥ـ ــــــــــا


سید مهدیـ رحمتیـ


همـ گرمـ...........


یکهـ بهـ مولا...


لنگهـ ندارهـ کهـ..........


هر چی باشهـ کاپتانـ تیمِــ ـ ـــمونهـــ


کاپتانـ دمتــــ ـ ـــ گرمــــ.........


....................................می خوام دنیا نباشه               اگه اس اس نباشه

می خوام فوتبال نباشه                اگه اس اس نباشه

می خوام این لیگ نباشه              اگه اس اس نباشه

نباشه هر کی می خواد                تیم اس اس نباشه


http://s4.picofile.com/file/8286117118/photo_2017_02_12_17_43_21.jpg


مینازمـ کهـ استقلالیــ ـــ♥ـــــمـ........


بهـ زنـ به افتخار همهـ استقلالیا..............
   


اگر دختری...!
جمعه 22 بهمن 1395 | 11:58 ق.ظ
 اگـہ یـہ בـפֿـتر براے اـפּـلیטּ بارتـפּ تماܢܢ בـפּـراטּ زنـבگیش בـωـت ڪـωـے رפּ جز پـבر פּ براـבراش گر؋ـت. 
 براے اـפּـلیטּ بار ڪلمـہ בـפּــωـتت בارܢܢ رפּ بـہ ڪـωـے گـ؋ـت. 
 اگـہ براے اـפּـلیטּ بار بـہ ڪـωـے اعتماـב ڪرב. 
 اگـہ براے اـפּـلیטּ بار بـפֿـاطر *تـפּـ* پاگذاشت رפּ غرפּـرش 
 اگـہ براے اـפּـلیטּ بار طعܢܢ بـפּــωــہ رפּ פــω ڪرב…. 
 ᓆــωـܢܢ بـہ פּـجـבانت… 
 ᓆــבر همـہ ے این*اـפּـلی*ها رפּ بـבـפּـن! 
 اـפּـטּ *ـ؋ــᓆـط بـہ פֿـاطر تـפּـ* ایטּ ڪارها رפּ انجاܢܢ مے בاـב! 
 راـפـت ازش نگذر…….. 

   


من به دیوانگی ام میبالم!
جمعه 22 بهمن 1395 | 11:55 ق.ظ
  
 عاشـᓆ بـפּــבܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ 
 مهرباטּ بـפּــבܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ  
 بـב اـפֿـلاـᓆ بـפּــבܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ 
 مغرפּـر بـפּــבܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ  
 غمگیטּ بـפּــבܢܢ باز هܢܢ زمیטּ פֿــפּـرבܢܢ  
 פـالا בیـפּـانـہ اܢܢ פּ همـہ ے آـωـماטּ ها مالـہ  
 مטּ اـωـت  
 مטּ بـہ בیـפּــפּـانگے اܢܢ مے بالܢܢ چـפּـטּ  
 همـہ چیز را با اـפּ בارܢܢ ... 
 פּ ڪـωـے هـωـت ڪـہ مثل مטּ בیـפּـانـہ ے בیـפּـانـہ اـωـت 
  

   


#_سَلامـ ـعـ _خِدمَتـ ـعـ _همِـ ـعـ _ عِـخـشـ ـولیایِــ ـعـ _خودَمـ ـعـ ـ...
شنبه 16 بهمن 1395 | 02:03 ق.ظ


Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎


#_سَلامـ ـعـ  _خِدمَتـ ـعـ _همِـ ـعـ _ عِـخـشـ ـولیایِــ ـعـ _خودَمـ ـعـ ـ


#حالـ ـعـ و احوالـ؟

#_ببخشید اینـ ـعـ چَنـ روز ڪمـ تر بودمـ ـعـ.....

#_نویسندهـ ـعـ جدیدمـ (عِخشَمـ ـعـ)حضور دارندـعـ....

#_ولیـ خوبـ ـعـ کسیـ اَمـ ـعـ سراغـ مارو نمیگیرِ ـعـ....

#_اخِـ ـعـ درگیر کارایِـ ـعـ شَـ ـخسیـ ـمـعـ بودمـ ـعـ....

#_واسِـ ـعـ جوابـ دادنـ بِـ ـعـ نظراتـ ـعـ همـ ـع فرصتـ موخوامـ ـعـ.....

#_خوبـ بچهـ ها بازمـ ـعـ معذرتـ ـعـ کِـ ـعـ  باسـعـ بگمـ این هفتهـ ـعـ ڪمـ میامـ ـعـ.....

#_بیڪـ ـازـعـ....:

#_‌شنبهـ ڪهـ کلاسـ زبان دارمـ ـعـ....

#_یڪشنبهـ ـعـ همـ ـعـ ڪهـ ـعـ باید برمـ ـعـ اتاقـ فکرـعـ تِزـعـ بِدَمـ ـعـ....

#_دوشنبِـ ـعـ همـ ـعـ تفلد عِخشَمهـ...(قُـلبـونِشـ بِلَمـ منـ ـعـ...)....

#_کِعـ دقیقا فرداشـ امتحانـ ـعـ ریاضیـ ـعـ دالَمـ ـعـ....

#_سِـ ـعـ شنبهـ هم مجددا ڪلاسـ ـعـ زبانـ دارمـ ـعـ....

#_چهارشنبِـ ـعـ شاید بیامـ ـعـ.....

#_پنجـ شنبِـ ـعـ جمعِـ ـعـ هم کهـ رو هوامـ.....

#_البَتـ ـعـ اَگـ ـر ڪسی اِحیاناََ ڪارمـ داشـ اینجا میسرمـ ـعـ.....

#_ولیـ شایدـعـ نهالـ همـ ـعـ باشمـ (اونجا به احتمالـ بیشتریـ ـعـ میتونینـ ـعـ

گیرمـ بیارینـ....)

#_که اونمـ ـعـ احتمالـ ـعـ  بودنمـ ـعـ۴۰یاـعـ۵۰درصدِـعـ.....

#_خوبـ ـعـ اگِـعـ کاریـ ندارینـ ـعـ .....

#_بایـ ـعـ دوسیتانـ ـعـ.....


Related imageImage result for ‫عکس دختر دپرس‬‎Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎


   


#_یِـ ـعـ _خَبَر _خوبــــــــــــــــ ـــــعـــــ......
شنبه 16 بهمن 1395 | 02:02 ق.ظ

 

Related image#_یِـ ـعـ خَبَر خوبــــــــ ـــــ ـــــــــــ ـ ـ ــــــــــــــــــ ـــــعـــــ

#خِـــــــ ـ ـــــعـــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــلیـ ـعـ خوبـــ ــعـ

بِـــــــــ ـ ـ ـــــــــگَــــ ـ ـ ـــــــمـ ـ ـ ــــــعـ ـ ـ؟؟؟

#_خو باشـ ـعـ موگُـ ـعــ......

#_معدلـ ـعـ کارناممـ ـعـ ۲۰شُد......Image result for ‫عکس خوشحالی یعنی معدلت 20بشه‬‎

#_حالا دَسـ ـعـ دَسـ ـعـ دَسـ ـعـ....

#_اوَرینـ ـعـ....

# _حالا چَپـ ـ و راسـ ـعـ ڪُنـ ـعـ ڪَمَروـعـ.....

#_قِرِشـ بدِـعـ اونـ ـعـ سَگـ ـعـ پِدَروـعـ....

#_چنـ ـعـ تا سوتـ و دَسـ ـعـ و جیغـ ـعـ و

هـ ـــــــــــــ ـ ــــــــــــ ـ ـــــــــــــووووووووووووووورررررررراااااــــــعــــ

#_ههــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووووووو

#_هـــــــــ ــــــــ ـــــو هــــــــــ ــــــــــ ـــو

#_چِـ ـعـ عروسیـ ـعـ گرفتَمـ ـعـ مَنـ ـعـ.....

#_بِـ ـعـ خاطر اینـ رویداد مهمـ و تاریخیـ ـعـ (خخخخ...)

#_موخوامـ ـعـ بهتونـ شیرینیـ ـعـ بدمـ....

#_ازتونـ ـعـ دورمـ بهـ خاطر همینـ ـعـ نمیتونمـ ـعـ

#_حضورے بهتونـ ـعـ شیرینیـ ـعـ بدمـ ـعـ....

#_پسـ ـعـ نظر بارونتونـ ـعـ میڪنَمـ ـعـ....

#_البتهـ ـعـ اینـ ـعـ فقطـ  بِـ ـعـ میهنـ ـعـ بلاگے هاـعـ میرسِـعـ....

#_دیگِـ ـعـ شرمندِـعـ نمیدونمـ ـعـ بلاگفایے هارو چیجور

شیرینے بیدَمـ ـعـ.....

#_بازَمـ ـعـ سُریـ ـعـ.....

#_هَـ ـ ــر ڪـ ـے موخواد بیگِـ ـعـ تا بِدَمـ ـعـ....

#_مَنَمـ ـعـ رسماََ گند زدمـ تو زبانـ فارسیـ ـعـ با اینـ حَفـ زدنمـ ـعـ....

#_پَسـ ـعـ یادتونـ ـعـ نرِـعـ.....(پُستـ ـعـ ثابتـ ـعـ بگینـ ـعـ...)


   


نویسنده جدید وارد میشود!
دوشنبه 11 بهمن 1395 | 11:04 ق.ظ

 سلام ملت 
 من یعنے مهتابِ مهتاب ها ماہ آسموטּ ها 
 بـہ عنواטּ نویسنـבہ بـہ این وب وارב شـבم! 
 این جا هم از چیزایے ڪـہ آجے گلم،بارانا(مـבیر وب) بهم اجازہ میـבہ براتوטּ آپ میڪنم! 
 בرضمن من פֿـوבم یڪ وبلاگ בارم ڪـہ פֿـوش פـال میشم بهش سر بزنیـב! 
 وبم بین لینڪ ها هست اما بازم آבرس رو میـבم! 
 براے این ڪـہ بیاے وبم روے عڪس پایینے ڪلیڪ ڪن!
 

   


# ؋ـرمـפּـل _آرامش_ من....
سه شنبه 5 بهمن 1395 | 06:19 ق.ظ
مـבتهــاـωـت


 تصمیــم گر؋ـتهـ ام


 هــر گاهـ كـωـیـ را نـפֿــפּـاـωـتم


 یــا از اـפּ رنجیـــבم


 یــا בلم را شكـωـت


 بهـ یــاـבرפּـزیـ باشم كهـ ممكن اـωـت

 هــرگز בر בنیــا نباشـב


 ان رפּـز را مرפּـر میــكنم


 انقـבر كهـ نبـפּــבنش را باـפּـر كنم


 بعـב בر ذهــنم برایــش غمگیــن میــشـפּـم

Image result for ‫عکس سیاه و سفید غمگین‬‎
פּ

 
شایـــב یــك عزاـבاریــِ ذهــنیـ


 

 פּـبعـב ارزפּ میــكنم كاش

 بـפּــב פּـاز اـפּ میــگذشتم


 

 بعـב بهـ פֿــפּــבم میــگـפּـیــم

 פـالا اـפּ هـــωـت پـω ببـפֿـش פּــ؋ـرامـפּـش كن


Image result for ‫عکس لبخند تلخ سیاه سفید‬‎ 

 از بـפֿـششم

 شاـב میــشـפּـم


 פּـاز بـפּــבن اـפּ شاـבتر


 بهـ هــمیــن راـפـتیـ


 ایــن ؋ـرمـפּـل آرامش من اـωـت
   


# בرב ...
سه شنبه 28 دی 1395 | 06:23 ق.ظ


Image result for ‫عکس دختر انیمه ای سیاه سفید‬‎

# בرב ...

# هــمان _פـر؋ـهــایــیـ _است ....
# ڪًـهـ_ نمیــزنیـ ....
# نمیـ _نـפּـیــسیـ .....
# نمیـ_ گـפּـیــیـ .....
# گاهـ .....
# برایـ _פֿــפּــבت _یــاـב آـפּـریـ _میــڪًـنیـ ....
 .
 .
 .
# פּــ בـפּـبارهـ _ هــمهـ _را_ قـפּـرت_ میـــבهــیــ...! 

   


# از صبـפּـری פֿــωـتهـ اـᓄـ....
جمعه 24 دی 1395 | 10:58 ق.ظ

Related imageImage result for ‫عکس دختر دپرس‬‎Related image


# از صبـפּـری פֿــωـتهـ اـᓄـ....

# از ؋ـریاـבهــایی ڪًـهـ בر گلـפּـیـᓄ פֿــ؋ـهـ ᓄـانـב...

# از اشڪً هــایی ڪًـهـ قاهـ قاهـ פֿـنـבهـ شـב

 פּ از פـر؋ هــایی ڪًـهـ زنـבهـ بهـ گـפּـر گشت בر گـפּـرωـتان בلـᓄ

# آـωـان نیـωـت בر پـω פֿـنـבهـ هــای ᓄـصنـפּـعی گریهـ هــای בلت را،

# בر بی پناهــیت בر پشت هــزاران בرפּـغ پنهــان ڪًـنی

# این رפּـزهــا ᓄـعنی را از زنـבگی פـذ؋ ڪًـرבهـ اـᓄ

 برایـᓄ ؋ـرق نـᓄـی ڪًـنـב رפּـزهــایـᓄ را چگـפּـنهـ قربانی ڪًـنـᓄ
 
# این رפּـزهــا בلـᓄ اصرار בارב
 ؋ـریاـב بزنـב
 اـᓄـا
Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎ 
# ᓄـن جلـפּـی בهــانش را ᓄـیگیرᓄ

# פּـقتی ᓄـی בانـᓄ ڪًــωـی تـᓄـایلی بهـ شنیـבن صـבایش نـבارב

# این رפּـزهــا ᓄـن

 #פֿــבای ωـڪًــפּـت شـבهـ اـᓄـ؛

 #פֿــ؋ـقان گر؋ـتهـ اـᓄ تا آراـᓄـش اهــالی בنیا

# פֿـط פֿـطی نشـפּــב

Related imageImage result for ‫عکس دختر دپرس‬‎Image result for ‫عکس دختر دپرس‬‎

   


# בیــالـפּـگـ _ مـפּـرב _علاـᓆـم
سه شنبه 21 دی 1395 | 01:41 ق.ظ
Related image


من عاشـᓆ اـפּـن בیالـפּـگم ڪًـهـ

پـבر ژپتـפּ بهـ پینـפּـڪًـیـפּ میگهــ:
 
 پینـפּـڪًـیـפּـ... چـפּـبی بمان!

آـבم هــا ωـنگی انـב

בنیایشان ᓆـشنگ نیـωـت
 

   


#نیستم....
جمعه 10 دی 1395 | 10:08 ق.ظ
سلام به همه
بچه ها ببخشید دیروز یهو رفتم
اخه یه مشکل واسع نتم پیش اومد و تا شب درس نشد!
البته بعضی وقتا اینجوری میشه
و دیروز یکی از این روز ها بود....
بچه ها و اجی اویشن اگه سوالاتی رو که 
پرسیدید در زمان نبودم دوباره بپرسید!
دربارع پست متفاوت هم 
به سوالاتون امروز نمیتونم جواب بدم
چون الان باید اماده بشم 
و بریم خونه عمم.....!!!
ولی به سوالاتون جواب میدم
حتی اگه به قول خودتون مزخرف باشه!
به هر حال همه به هم باید احترام بذارن
و من ا جواب دادن به سوالاتون خسته نمیشم
پست متفاوت هم همیشه هس
مدت محدودی نداره
ولی بدونید من همیشه در کمال صداقت جوابتونو میدم
:-)

   


#یِعـ _ پُستـِعـ _ مُتِفاوِتـعـ
پنجشنبه 9 دی 1395 | 04:49 ق.ظImage result for anime girl cat earsهــِلو گــایــــز 

امـروز با یــِ پـωـت جـבیـــב اوᓄــבـᓄــ... 


 تا روز شنبهـ وᓆـت בاریـــב تا از ایــن پـωـت اـωـتـᓅـاـבهــ بڪًـنیـــב....... 

 تویــ ایــن پـωـت شـᓄـا هــر ωـوالیــ ڪًـهـ בاشتهـ باشیـــב ᓄـیــپرωـیـــב...... 

 و ᓄـن בر ڪًــᓄـال صـבاـᓆـت جواب ᓄـیـــבـᓄــ...
 .
 .
 .
 .
 ᓅــᓆـط ᓘـواهــشا تو عـᓄـل انجاـᓄـ شـבهـ ᓆـرارᓄـ نـבیــنـ....
لُطـ ـفاـعـ..
نَظَر دهیـ هَمـعـ ازادِـعـ

   


#یـ ـادِ ـگــارـیــا.....
جمعه 3 دی 1395 | 04:01 ق.ظبِـعـ قولـ عَـلـیـشـعـ:

 چنـב ωـاعتهـ ڪًـهـ ر؋ـتیـ من ، با פֿــפּــבم בرگیــرم 
  
 نمیــتـפּـنم פـر؋ـیـ بزنم یــهـــפּ أ ڪًــפּـرهـ בَر میــرم 
  
 زבم بهـ ωـیــمِ آـפֿـر בارهـ هــر رפּـز صـפּـرتم میــشهـ لاغز 
  
 تـפּــפּ ؋ـڪًـرِ ایــن ڪًـهـ نڪًـنهـ نباشیـ اـפּـنیـ ڪًـهـ مالِ من میــشهـ آـפֿـر 
  
 پُر פֿـاطرωـت בـ؋ـترا ، از هــمهـ פـر؋ زבنات تا اـפּـمـבنا פּ ر؋ـتنا 
  
 از هــمهـ شیــطـפּـنیــات ، פֿـنـבیـــבنات از غمات 
  
 تـפּ ڪًـهـ پیــچیـــבیـ ر؋ـتیـ פּـلیـ ایــن یــاـבگاریــات هـــωـت الآن 

...........................

   


#تَـ ـضـ ـادـعـ......
پنجشنبه 2 دی 1395 | 12:56 ب.ظ ایــن روزهــا جواب صـבاقت را با בروغ میـــבهــنـב !

 جواب مـפـبت را با بیـ مـפـبتیـ میـ בهــنـב ! 

 جواب با و؋ـایــیـ را با بیـ و؋ـایــیـ ! 

 و جواب בوωـتیـ را با בشمنیـ ! 

 چهـ פֿـوب آرایــهـ “تضاـב” را بهـ ڪًـار میـ برنـב ! 


   


#حِسـعـ _ وَ _ حـالَمـعـ _ خوشـعـ _ نیسـعـ....
پنجشنبه 2 دی 1395 | 12:43 ب.ظ ه اے نَــ؋ـَــωـامـع
 #ـפـال و اَـפـوال چیــطورِــع؟ 
 #مَ نــع یــِـڪی ڪِـع ωـَـرمـــا פֿـورכه بوכم 
 #رَـ؋ـتم כُڪتُـر، ماشااللّه یــارو ایــن قَــــכ 
 פֿـِــنگ بـــوכ ڪِـع همون כاروهایــے رو  
  واـωـَم نوشــت ڪِـع مامانم قبلا بهم میـــכاـכ.... 
 #والا نمیــرَـ؋ـتَم پیــشــع כُڪــتُـر  
 פֿـِـــع ــلے ωـَــر و ωـَـــنگــیـــنـع تَرع بوכ.... 
 #ازمون پیــشر؋ـت تـפـصیــلیــمون هَمـع  
 همِعگیـ گنـכ زכیــم رَـ؋ــ؋ــ؋ـ 
 #هـ؋ـتِع بَـعــכ هَم امتـפـانات میــان ترمــعـ.... 
 #یــَـعـنے رωـما بریــم قَبر פֿـوכِمونـכـع بِڪَیــَم  
 #ـפــכ اقل بِـع ما هـ؋ـتمیـــا بـכ بَــפֿـ رפـم نُمڪونَن 
 #بِـرَم باـع כرכایــِـع פֿـوכم 
 بـωـوزموع ، بِــωــازَمـعـ.... 
 #وَلـے جُمعِـع פֿـِـعلے פֿـوش گذشـتـ... 
 #عَمم با بَـچه هاش ر؋ـته بوכ مَشـهَـכ.. 
 ما هَم ر؋ـتیــم כیـــכنشونـ.... 
 #بَــعـכِشَم بابام با پِـωـَر عمم شروع ڪًـرכن 
 به تَعریـــ؋ـ ڪًـرכن از مَشـهَـכ ر؋ـتناشونـ..اَلبَتِع مَشهَـכ رَـ؋ـتنایــ ما نوبرهـ.... 
 #چون یــڪیــ از عمه هام ڪاشـمَر زنـכگیـ میــڪًـنه ،
ما هر وَـפֿـ میــریــم مشهـכ اول ۵..۶..روز ڪًـاشمر میــمونیــم 
بَعـכ۳روز مَشهـכ.... 
 #ـפـالا هَر כَـ؋ـعِـع با یــِڪًـیــ ..... 
 #امـωـالَم ڪًـِـع כو تا شَب یــلـכا כاشتیــم 
 #یــِع شَبِشـع פֿـونِـع عموم بوכیــم 
 #شَبع بَعـכَم ڪًـِع یــَـلـכاـع ۲بوכ פֿـونِـع عمم بوכیــم 
  #ـפـالمم פֿـوب نیـــωـ 
 #ڪم میــام ببـפֿـشیـــכـع ..
.اـפֿـه باهام قهره نمیـــכونم اشتیـ ڪًـنم یــا نَـع 
 #ـפֿـُبـع عـاـפֿــشِـقـِـتــونَ ـم כَر פـَــכ بُـنــכِــωــلیـــگـا.. 
 #بـــ ــاے تـ  ـا هـ  ـــاے 

   


  صفحآت: 1 2 3 4 5 6 7 ...