برای اینکه بخواهید در این وب نویسنده بشید می تونید رمز و نام کاربری 

مورد نظرتونو در یک پیام خصوصی ارسال کنید.

اون وقت من میتونم شما رو جزء نویسندگان این وب کنم.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
و حالا قوانین برای نویسندگان:

1-همه نویسندگان باید کارکرد با سایت میهن بلاگ رو کامل بدانند.
__________________
2-نویسندگان برای ایجاد هر گونه تغییری در وبلاگ
 (حذف مطالب-تغییر قالب-اضافه کردن کد.....)باید از مدیر اجازه بگیرند.
___________________
 3-هر نویسنده باید نظرات پست هایی که خودش ارسال کرده را تایید کند.
___________________
4-نویسندگان نمیتوانند نظرات پست هایی که خودشان ارسال نکرده اند را تایید کنند.
__________________
5-نویسندگان حق این که در  پست خوش امد گویی (پست ثابت)
تغییری انجام دهند را ندارند.
اما می توانند قوانین جدیدی را که خودشان در نظر دارن را
 با مدیران وب به اشتراک بگذارند و ان را جزء قوانین وب کنند.
__________________
6-نویسندگان حق این که پست های خود را حذف کنند دارند.
ولی پست های دیگر را که خودشان ارسال نکرده اند را نمیتوانند حذف کنند.

____________________

7-هر نویسنده حداقل در هفته باید 4الی5 پست برای وبلاگ ارسال کند.
اگه هم بیشتر بود اشکال نداره:-)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خب تموم شدن من این قوانینی فقط برای این گذاشتم که بین نویسندگان 

مشکلی پیش نیاد.در ضمن من بعضی از بخش های پنل مدیریت روبرای 

نویسنده ها فعال میکنم .

پس حتما باید بهشون عمل کنید.

خب امیدوارم سرتون رو  درد نیاورده باشم.

☆بای بای دوستان.☆