تبلیغات
♥בنــیـــاے בـخـتَـــــــرפּنہ مـا♥ - کد نویسی

فِعلاَ وَقتیـ واسِـ کُدنِویسیـ نَدارَمـ وَلیـ اینـ بَخشو واسِـ تابِستونـ یا شایِد زودتر راهـ میندازَمـ.....